Konkurs MODELOWANIE MIASTA - TRZY MIEJSCA, TRZY ZADANIA, JEDNA WIZJA

Data dodania: 21.02.2016 | Aktualizacja: 21.02.2016, 13:09:25

Zapraszamy do wzięcia udziału w: „Jednoetapowym konkursie urbanistycznym wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego” w części Śródmieścia Łodzi.

ZAKRES KONKURSU:
W ramach konkursu wyodrębniono trzy obszary, które są trzema odrębnymi zadaniami projektowymi:

Składane przez zespoły prace muszą obejmować wszystkie trzy tereny.

GŁÓWNY CEL KONKURSU:
Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpublicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i projektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.

TERMINY:

NAGRODY:
W konkursie przewidziano nagrody na łączną kwotę 80 000,00 PLN:

SEKRETARZ KONKURSU:
Pytania należy kierować do sekretarza konkursu: Piotra Dankowskiego / architekt@dankowski.com.pl do 2016-02-29.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Zamawiający:
Miasto Łódź - Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta
adres: ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź, tel.: (42) 638-57-58, e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Łodzi (przy współpracy z Zarządem Głównym SARP) adres: al. Kościuszki 33/35, 90-418 Łódź, tel.: tel.: 600364446, e-mail: lodz@sarp.org.pl

Więcej na stronie: http://lodz.sarp.org.pl/PL/konkursy/59/konkurs-modelowanie-miasta.html

 

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę