Sędziowie Konkursowi SARP

Data dodania: 21.11.2019 | Aktualizacja: 01.09.2023, 10:57:11

Informujemy, że na stronie www.architektsarp.pl został uruchomiony moduł "Kandydat", tym samym spełnione zostały wymogi dla rejestracji kandydatów na Sędziów Konkursowych SARP przed wyborami na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

Rejestracja kandydatów na sędziów konkursowych SARP kadencji 2023-2027 następuje na podstawie: § 17 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału, przyjętego uchwałą Zarządu Głównego SARP z dnia 16 maja 2017 r.z późn. zm.

§ 17 [Kandydaci na członków Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału] Kandydat na członka Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału zobowiązany jest zarejestrować się w prowadzonej przez Zarząd Główny internetowej bazie Sędziów Konkursowych SARP jako kandydat na Sędziego Konkursowego SARP, w szczególności składając oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych. Rejestracja, o której mowa w ust. 1 stanowi zgodę na kandydowanie na członka Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału oraz zgodę na umieszczenie nazwiska kandydata na liście wyborczej.

§ 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych, przyjętego uchwałą nr 137 Zarządu Głównego SARP z dnia 8 stycznia 2019 r.

§ 3 [...]
3. Sędzią Konkursowym SARP może zostać członek zwyczajny SARP, który:

1) spełnia łącznie co najmniej trzy z poniższych kryteriów: legitymuje się nie mniej niż 10-letnim doświadczeniem zawodowym, posiada w dorobku co najmniej jeden zrealizowany obiekt architektoniczny lub urbanistyczny, został co najmniej raz nagrodzony w konkursie architektonicznym lub urbanistycznym bądź nagrodzony w konkursie SARP na obiekt zrealizowany, uczestniczył, reprezentując SARP, co najmniej raz jako sędzia lub sekretarz organizacyjny w przeprowadzeniu konkursu architektonicznego lub urbanistycznego organizowanego, współorganizowanego lub rekomendowanego przez SARP;
2) jest laureatem Honorowej Nagrody SARP.

W module "Kandydat" udostępnione zostało wyszukiwanie kandydatów w oddziale i możliwość wydruku oddziałowej listy kandydatów, wraz ze złożonymi oświadczeniami, który to wydruk może stanowić listę wyborczą w dniu wyborów.

Przy trudnościach lub kłopotach z zarejestrowaniem kont prosimy o kontakt z administratorem technicznym admin@sarp.pl


SARP ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Janusz Grycel Przewodniczący
2 Agnieszka Duda Wiceprzewodniczący
3 Bogumił Sawicki Sekretarz
4 Agnieszka Guziejko Członek KSK
5 Michał Grynczel Członek KSK
6 Waldemar Jasiewicz Członek KSK
7 Barbara Sarna-Tykocka Członek KSK
8 Mirosław Siemionow Członek KSK
9 Marek Tryburski Członek KSK
10 Piotr Trojniel Członek KSK
11 Jerzy Uścinowicz Członek KSK

SARP ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Piotr Kubańda Przewodniczący
2 Janusz Kobiela Członek KSK
3 Stanisław Nestrypke Członek KSK
4 Piotr Then Członek KSK
5 Andrzej Ptaszkiewicz Członek KSK

SARP ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Maria Jankowska-Olbratowska Przewodnicząca
2 Małgorzata Schmidt Wiceprzewodnicząca
3 Anna Pawlicka-Zabojszcz Sekretarz
4 Krzysztof Łukanowski Członek KSK
5 Andrzej Myga Członek KSK
6 Jan Wojciech Skowroński Członek KSK
7 Jacek Wiśniewski Członek KSK

SARP ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Mariusz Błażewicz Przewodniczący
2 Jerzy Kopyciak Wiceprzewodniczący
3 Jarosław Kołodziejczyk Sekretarz
4 Maciej Piwowarczyk członek KSK
5 Adam Pytel członek KSK

SARP ODDZIAŁ GORZÓW WLKP.

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Dariusz Górny Członek KSK
2 Leszek Horodyski Członek KSK
3 Tomasz Klimek Członek KSK
4 Aleksandra Rybak Członek KSK
5 Andrzej Wójcik Członek KSK

SARP ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Wojciech Drajewicz Przewodniczący
2 Karolina Szkapiak Wiceprzewodnicząca
3 Waldemar Więckowski Sekretarz
4 Paweł Orłowski Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KATOWICE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Piotr Buśko Członek KSK
2 Andrzej Duda Członek KSK
3 Piotr Fischer Członek KSK
4 Danuta Fredowicz Członek KSK
5 Krzysztof Gorgoń Członek KSK
6 Maciej Grychowski Członek KSK
7 Andrzej Grzybowski Członek KSK
8 Jerzy Hnat Członek KSK
9 Ryszard Jurkowski Członek KSK
10 Robert Konieczny Członek KSK
11 Jacek Krych Członek KSK
12 Mikołaj Machulik Członek KSK
13 Joanna Małecka Członek KSK
14 Wojciech Małecki Członek KSK
15 Bartłomiej Nawrocki Członek KSK
16 Dieter Paleta Członek KSK
17 Rafał Paszenda Członek KSK
18 Marek Pelc Członek KSK
19 Henryk Piątek Członek KSK
20 Małgorzata Pilinkiewicz Członek KSK
21 Arkadiusz Płomecki Członek KSK
22 Wojciech Podleski Członek KSK
23 Zbigniew Sąsiadek Członek KSK
24 Adam Skrzypczyk Członek KSK
25 Marek Skwara Członek KSK
26 Tomasz Studniarek Członek KSK
27 Mikołaj Szubert-Tecl Członek KSK
28 Piotr Średniawa Członek KSK
29 Marlena Wolnik Członek KSK
30 Henryk Zubel Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KIELCE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Alicja Bojarowicz Członek KSK
2 Andrzej Detka Członek KSK
3 Wojciech Głowacki Członek KSK
4 Wojciech Gwizdak Członek KSK
5 Jakub Heciak Członek KSK
6 Janusz Janik Członek KSK
7 Marcin Kamiński Członek KSK
8 Regina Kozakiewicz-Opałka Członek KSK
9 Piotr Kozłowski Członek KSK
10 Grzegorz Król Członek KSK
11 Władysław Markulis Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KOSZALIN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Wojciech Subalski przewodniczący
2 Marek Perepeczo wiceprzewodniczący
3 Konrad Chmielnicki sekretarz
4 Dariusz Herman Członek KSK
5 Tomasz Samborski Członek KSK
6 Stanisław Skład Członek KSK
7 Piotr Śmierzewski Członek KSK
8 Bartosz Warzecha Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KRAKÓW

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
3 Marcin Brataniec Przewodniczący
20 Piotr Lewicki Wiceprzewodniczący
28 Rafał Zawisza Sekretarz
1 Janusz Barnaś Członek KSK
2 Krzysztof Bojanowski Członek KSK
4 Marcin Charciarek Członek KSK
5 Jacek Czech Członek KSK
6 Stanisław Deńko Członek KSK
7 Marek Dunikowski Członek KSK
8 Jacek Ewý Członek KSK
9 Witold Gilewicz Członek KSK
10 Krzysztof Ingarden Członek KSK
11 Artur Jasiński Członek KSK
12 Marek Kaszyński Członek KSK
13 Marek Kozień Członek KSK
14 Katarzyna Kozień-Kornecka Członek KSK
15 Magdalena Kozień-Woźniak Członek KSK
16 Tomasz Kozłowski Członek KSK
17 Jarosław Kutniowski Członek KSK
18 Robert Kuzianik Członek KSK
19 Krzysztof Leśnodorski Członek KSK
21 Kazimierz Łatak Członek KSK
22 Krystyna Łyczakowska Członek KSK
23 Marcin Pawłowski Członek KSK
24 Michał Szymanowski Członek KSK
25 Paweł Wieczorek Członek KSK
26 Marcin Włodarczyk Członek KSK
27 Piotr Wróbel Członek KSK

SARP ODDZIAŁ LUBLIN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Stanisław Lichota Przewodniczący
2 Jerzy Korszeń Wiceprzewodniczący
3 Paweł Mierzwa Sekretarz
4 Maria Balawejder-Kantor Członek KSK
5 Wojciech Bielecki Członek KSK
6 Arkadiusz Bojczuk Członek KSK
7 Jacek Ciepliński Członek KSK
8 Grzegorz Kaczor Członek KSK
9 Andrzej Kasprzak Członek KSK
10 Bartłomiej Kożuchowski Członek KSK
11 Bartłomiej Kwiatkowski Członek KSK
12 Władysław Sadurski Członek KSK
13 Hubert Trammer Członek KSK

SARP ODDZIAŁ ŁÓDŹ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Andrzej Owczarek Przewodniczący
2 Piotr Dankowski Sekretarz
3 Zbigniew Bińczyk Członek KSK
4 Marek Diehl Członek KSK
5 Bożena Ferdzyn Członek KSK
6 Jacek Ferdzyn Członek KSK
7 Jan Gorgul Członek KSK
8 Iwona Gortel Członek KSK
9 Konrad Kowalczyk Członek KSK
10 Jakub Krzysztofik Członek KSK
11 Mateusz Kuo-Stolarski Członek KSK
12 Maciej Musiał Członek KSK
13 Andrzej Piech Członek KSK
14 Przemysław Szustkiewicz Członek KSK
15 Wojciech Walter Członek KSK
16 Jan Wilkocki Członek KSK

SARP ODDZIAŁ OLSZTYN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Małgorzata Zyskowska Przewodnicząca
2 Wojciech Gadomski Wiceprzewodniczący
3 Piotr Mikulski-Bąk Sekretarz
4 Anna Dąbrowska-Sosak Członek KSK
5 Grzegorz Dżus Członek KSK
6 Janusz Miścicki Członek KSK
7 Ewa Rombalska Członek KSK
8 Piotr Rożen Członek KSK
9 Stanisław Sosak Członek KSK

SARP ODDZIAŁ OPOLE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Marek Nowacki Przewodniczący
2 Józef Franczok Wiceprzewodniczący
3 Marek Ruda Sekretarz
4 Małgorzata Adamowicz-Nowacka Członek KSK
5 Mariusz Tenczyński Członek KSK
6 Iwona Wilczek Członek KSK
7 Radosław Stach Członek KSK
8 Andrzej Nowak Członek KSK
9 Marcin Gałkowski Członek KSK

SARP ODDZIAŁ POZNAŃ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Tomasz Osięgłowski Przewodniczący
2 Michał Kapturczak Wiceprzewodniczący
3 Aleksandra Kornecka Sekretarz
4 Michał Ankiersztajn Członek KSK
5 Stefan Bajer Członek KSK
6 Jacek Bułat Członek KSK
7 Filip Buszkiewicz Członek KSK
8 Grzegorz Cencek Członek KSK
9 Grzegorz Czerwiński (zmarł 16.05.2020 r.) Członek KSK
10 Marek Czuryło Członek KSK
11 Karol Fiedor Członek KSK
12 Marian Fikus (LHN) Członek KSK
13 Krzysztof Frąckowiak Członek KSK
14 Adam Gielniak Członek KSK
15 Piotr Grabowski Członek KSK
16 Romuald Hausmann Członek KSK
17 Joanna Kapturczak Członek KSK
18 Wojciech Kolesiński Członek KSK
19 Piotr Kostka Członek KSK
20 Marcin Kościuch Członek KSK
21 Hugon Kowalski Członek KSK
22 Wojciech Krawczuk Członek KSK
23 Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk Członek KSK
24 Andrzej Kurzawski Członek KSK
25 Andrzej M. Maleszka Członek KSK
26 Piotr Marciniak Członek KSK
27 Eugeniusz Skrzypczak Członek KSK
28 Dawid Strębicki Członek KSK
29 Waldemar Szeszuła Członek KSK
30 Katarzyna Weiss Członek KSK
31 Piotr Wędrychowicz Członek KSK
32 Przemysław Woźny Członek KSK
33 Jarosław Wroński Członek KSK

SARP ODDZIAŁ RADOM

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Mariusz Antos Przewodniczący
2 Wojciech Gęsiak Wiceprzewodniczący
3 Robert Kornatka Sekretarz
4 Maciej Rodak Członek KSK
5 Paweł Rybak Członek KSK
6 Magda Wielogórska Członek KSK

SARP ODDZIAŁ RZESZÓW

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Wojciech Fałat Przewodniczący
2 Cezary Szpytma Wiceprzewodniczący
3 Tomasz Kudła Sekretarz
4 Marek Chrobak Członek KSK
5 Lidia Tobiasz Członek KSK
6 Ryszard Kiełbasa Członek KSK
7 Zbigniew Święciński Członek KSK
8 Alicja Strojny Członek KSK
9 Robert Szular Członek KSK
10 Jarosław Łukasiewicz Członek KSK
11 Dominik Stempniak Członek KSK
12 Bożena Knotz-Beda Członek KSK

SARP ODDZIAŁ SŁUPSK

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Janusz Kaczmarek Przewodniczący
2 Maciej Araszkiewicz Członek KSK
3 Andrzej Poźniak Członek KSK
4 Piotr Daczkowski Członek KSK
5 Marek Perkowski Członek KSK
6 Maciej Rosa Członek KSK
7 Mirosław Zwolski Członek KSK

SARP ODDZIAŁ SZCZECIN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Marek Orłowski Przewodniczący
2 Ireneusz Lech Wiceprzewodniczący
3 Sławomir Wunsch Wiceprzewodniczący
4 Jarosław Bondar Członek KSK
5 Karol Barcz Członek KSK
6 Michał Bay Członek KSK
7 Tomasz Cykalewicz Członek KSK
8 Andrzej Frydrycki Członek KSK
9 Maciej Gardiasz Członek KSK
10 Jacek Lenart Członek KSK
11 Dariusz Makowski Członek KSK
12 Tomasz Maksymiuk Członek KSK
13 Karol Nieradka Członek KSK
14 Jerzy Nowak Członek KSK
15 Zbigniew Paszkowski Członek KSK
16 Miłosz Raczyński Członek KSK
17 Marek Sietnicki Członek KSK
18 Tomasz Sołdek Członek KSK
19 Jerzy Szparadowski Członek KSK
20 Marek Szymański Członek KSK
21 Jan Tarczyński Członek KSK
22 Ryszard Wilk Członek KSK

SARP ODDZIAŁ TORUŃ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Piotr Koziej Przewodniczący
2 Adam Kołodziej Wiceprzewodniczący
3 Mirosław Skorczyński (zmarł 10.02.2020 r.) Sekretarz
4 Piotr Sobociński Członek KSK

ODDZIAŁ WARSZAWSKI SARP

LP.    
1 Maciej Kowalczyk Przewodniczący
2 Maria Saloni-Sadowska Wiceprzewodniczący
3 Konrad Grabowiecki Wiceprzewodniczący
4 Roman Dziedziejko Sekretarz
5 Dorota Maria Bagińska Członek KSK
6 Jan Wacław Bagiński Członek KSK
7 Wojciech Bagiński Członek KSK
8 Beata Bejtman-Kuźmienko Członek KSK
9 Jan Belina Brzozowski Członek KSK
10 Iwona Magdalena Borkowska Członek KSK
11 Jaromir Ryszard Boruta Członek KSK
12 Michał Brutkowski Członek KSK
13 Marek Budzyński Członek KSK
14 Piotr Bujnowski Członek KSK
15 Andrzej Bulanda Członek KSK
16 Grzegorz Chodkowski Członek KSK
17 Artur Wojciech Chołdzyński Członek KSK
18 Jan Chwedczuk Członek KSK
19 Paweł Czaplicki Członek KSK
20 Piotr Mateusz Czarnecki Członek KSK
21 Oliwia Dec-Wolszczak Członek KSK
22 Małgorzata Dembowska Członek KSK
23 Paweł Detko Członek KSK
24 Krzysztof Domaradzki (zmarł 26.06.2020 r.) Członek KSK
25 Jacek Dudkiewicz Członek KSK
26 Daniel Frąc Członek KSK
27 Marcin Goncikowski Członek KSK
28 Dominik Piotr Górecki Członek KSK
29 Jerzy Grochulski Członek KSK
30 Paweł Grodzicki Członek KSK
31 Marcin Mirosław Grzyb Członek KSK
32 Michał Grzymała-Kazłowski Członek KSK
33 Sławomir Gzell Członek KSK
34 Józef Heliński Członek KSK
35 Błażej Łukasz Hermanowicz Członek KSK
36 Krystyna Maria Ilmurzyńska Członek KSK
37 Mirosław Jednacz Członek KSK
38 Andrzej Jurkiewicz Członek KSK
39 Piotr Jurkiewicz Członek KSK
40 Szymon Kachniarz Członek KSK
41 Przemysław Andrzej Kaczkowski Członek KSK
42 Szymon Kalata Członek KSK
43 Agnieszka Kalinowska-Sołtys Członek KSK
44 Stanisław Karłowski Członek KSK
45 Jan Kempa Członek KSK
46 Michał Kamil Kielian Członek KSK
47 Kinga Katarzyna Kimic Członek KSK
48 Henryk Kosieradzki Członek KSK
49 Wojciech Tomasz Kotecki Członek KSK
50 Jan Kucza-Kuczyński Członek KSK
51 Ewa Kuryłowicz Członek KSK
52 Maciej Kuryłowicz Członek KSK
53 PiotrKuś Członek KSK
54 Marcin Ludomir Kwietowicz Członek KSK
55 Agnieszka Lewandowska Członek KSK
56 Bartosz Lewandowski Członek KSK
57 Henryk Łaguna Członek KSK
58 Katarzyna Łowicka Członek KSK
59 Magda Maciąg Członek KSK
60 Paweł Majkusiak Członek KSK
61 Maciej Mąka Członek KSK
62 Daniel Adam Mermer Członek KSK
63 Kamil Miklaszewski Członek KSK
64 Marek Mikos Członek KSK
65 Marcin Mostafa Członek KSK
66 Jacek Mroczkowski Członek KSK
67 Rafał Mroczkowski Członek KSK
68 Włodzimierz Mucha (zmarł 13.10.2019 r.) Członek KSK
69 Krzysztof Mycielski Członek KSK
70 Tsutomo Nozaki Członek KSK
71 Michał Owadowicz Członek KSK
72 Krzysztof Ozimek Członek KSK
73 Paweł Paradowski Członek KSK
74 Krzysztof Pasternak Członek KSK
75 Natalia Paszkowska Członek KSK
76 Michał Jerzy Pawlak Członek KSK
77 Paweł Łukasz Pieniężny Członek KSK
78 Ewa P. Porębska Członek KSK
79 Jolanta Przygońska Członek KSK
80 Dorota Rudawa Członek KSK
81 Maciej Rydz Członek KSK
82 Jurij Michał Sadowski Członek KSK
83 Marcin Sadowski Członek KSK
84 Tomasz Marcin Saracen Członek KSK
85 Dorota Sawicka Członek KSK
86 Marek Grzegorz Sawicki Członek KSK
87 Piotr Jan Sawicki Członek KSK
88 Marta Sękulska-Wrońska Członek KSK
89 Michał Franciszek Sikorski Członek KSK
90 Emilia Grażyna Sobańska Członek KSK
91 Magdalena Staniszkis Członek KSK
92 Stanisław Stefanowicz Członek KSK
93 Bolesław Stelmach Członek KSK
94 Grzegorz Stiasny Członek KSK
95 Jan Sukiennik Członek KSK
96 Piotr Szaroszyk Członek KSK
97 Jerzy Szczepanik-Dzikowski Członek KSK
98 Rafał Szczepański Członek KSK
99 Marek Szeniawski Członek KSK
100 Mariusz Ścisło Członek KSK
101 Mateusz Świętorzecki Członek KSK
102 Michał Aleksander Tatjewski Członek KSK
103 Michał Tadeusz Tęskny Członek KSK
104 Paweł Trębacz Członek KSK
105 Gaweł Jan Tyrała Członek KSK
106 Jakub Wacławek Członek KSK
107 Łukasz Węcławski Członek KSK
108 Mariusz Wronowski Członek KSK
109 Szczepan Witold Wroński Członek KSK
110 Maciej Jakub Wysoczański Członek KSK
111 Aleksandra Zubelewicz-Lada Członek KSK
112 Piotr Żabicki Członek KSK

SARP ODDZIAŁ WROCŁAW

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Marcin Major Przewodniczący
2 Michał Goncerzewicz Wiceprzewodniczący
3 Marta Mnich Sekretarz
4 Ewa Barska Członek KSK
5 Anna Boryska Członek KSK
6 Mariusz Cadler Członek KSK
7 Agnieszka Chrzanowska Członek KSK
8 Maciej Dębski Członek KSK
9 Katarzyna Dobiecka Członek KSK
10 Tomasz Głowacki Członek KSK
11 Maciej Hawrylak Członek KSK
12 Grażyna Hryncewicz-Lamber Członek KSK
13 Wacław Hryniewicz Członek KSK
14 Andrzej Hubka Członek KSK
15 Bogdan Kaczmarzyk Członek KSK
16 Daria Kieżun Członek KSK
17 Leszek Konarzewski Członek KSK
18 Liliana Krzycka Członek KSK
19 Stanisław Lose Członek KSK
21 Maciej Lose Członek KSK
23 Zbigniew Maćków Członek KSK
24 Adam Mańczak Członek KSK
25 Leszek Marek Olszewski Członek KSK
26 Rafał Pieszko Członek KSK
27 Andrzej Poniewierka Członek KSK
28 Sylwia Sikora Członek KSK
29 Mikołaj Smoleński Członek KSK
30 Rafał Specylak-Skrzypecki Członek KSK
31 Tadeusz Szukała Członek KSK
32 Artur Toboła Członek KSK
33 Ryszard Włosowicz Członek KSK
34 Bogusław Wowrzeczka Członek KSK
35 Jakub Woźniczka Członek KSK
36 Jan Zamasz Członek KSK
37 Piotr Zybura Członek KSK

SARP ODDZIAŁ WYBRZEŻE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Marek Łańcucki Przewodniczący
2 Marcin Kozikowski Wiceprzewodniczący
3 Mirosław Kuczyński Sekretarz
4 Izabela Burda Członek KSK
5 Jacek Dominiczak Członek KSK
6 Stanisław Dopierała Członek KSK
7 Adam Drohomirecki Członek KSK
8 Jacek Droszcz Członek KSK
9 Marcin Gawlicki Członek KSK
10 Janusz Gujski Członek KSK
11 Rafał Janowicz Członek KSK
12 Tomasz Karpowicz Członek KSK
13 Marek Kolesiński Członek KSK
14 Paweł Wład. Kowalski Członek KSK
15 Zbigniew Reszka Członek KSK
16 Wojciech Rezmer Członek KSK
17 Grzegorz Rzepecki Członek KSK
18 Antoni Taraszkiewicz Członek KSK
19 Joanna Wciorka-Konat Członek KSK
20 Jerzy Wolski Członek KSK
21 Wojciech Wyka Członek KSK

SARP ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Leon Szapowałow Przewodniczący
2 Paweł Gołębiowski Wiceprzewodniczący
3 Alicja Maciejko Sekretarz
4 Jerzy Gołębiowski Członek KSK
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę