Sędziowie Konkursowi SARP

Data dodania: 21.11.2019 | Aktualizacja: 12.06.2024, 12:17:52

Informujemy, że na stronie www.architektsarp.pl został uruchomiony moduł "Kandydat", tym samym spełnione zostały wymogi dla rejestracji kandydatów na Sędziów Konkursowych SARP przed wyborami na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

Rejestracja kandydatów na sędziów konkursowych SARP kadencji 2023-2027 następuje na podstawie: § 17 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału, przyjętego uchwałą Zarządu Głównego SARP z dnia 16 maja 2017 r.z późn. zm.

§ 17 [Kandydaci na członków Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału] Kandydat na członka Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału zobowiązany jest zarejestrować się w prowadzonej przez Zarząd Główny internetowej bazie Sędziów Konkursowych SARP jako kandydat na Sędziego Konkursowego SARP, w szczególności składając oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych. Rejestracja, o której mowa w ust. 1 stanowi zgodę na kandydowanie na członka Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału oraz zgodę na umieszczenie nazwiska kandydata na liście wyborczej.

§ 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych, przyjętego uchwałą nr 137 Zarządu Głównego SARP z dnia 8 stycznia 2019 r.

§ 3 [...]
3. Sędzią Konkursowym SARP może zostać członek zwyczajny SARP, który:

1) spełnia łącznie co najmniej trzy z poniższych kryteriów: legitymuje się nie mniej niż 10-letnim doświadczeniem zawodowym, posiada w dorobku co najmniej jeden zrealizowany obiekt architektoniczny lub urbanistyczny, został co najmniej raz nagrodzony w konkursie architektonicznym lub urbanistycznym bądź nagrodzony w konkursie SARP na obiekt zrealizowany, uczestniczył, reprezentując SARP, co najmniej raz jako sędzia lub sekretarz organizacyjny w przeprowadzeniu konkursu architektonicznego lub urbanistycznego organizowanego, współorganizowanego lub rekomendowanego przez SARP;
2) jest laureatem Honorowej Nagrody SARP.

W module "Kandydat" udostępnione zostało wyszukiwanie kandydatów w oddziale i możliwość wydruku oddziałowej listy kandydatów, wraz ze złożonymi oświadczeniami, który to wydruk może stanowić listę wyborczą w dniu wyborów.

Przy trudnościach lub kłopotach z zarejestrowaniem kont prosimy o kontakt z administratorem technicznym admin@sarp.pl


SARP ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Agnieszka Guziejko Członek KSK
2 Agnieszka Duda Członek KSK
3 Barbara Sarna-Tykocka Członek KSK
4 Wojciech Lizurej Członek KSK
5 Janusz Grycel Członek KSK
6 Piotr Trojniel Członek KSK
7 Mirosław Siemionow Członek KSK
8 Jerzy Uścinowicz Członek KSK
9 Waldemar Jasiewicz Członek KSK
10 Mirosław Snarski Członek KSK

SARP ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Katarzyna Biernat-Odrzywołek Członek KSK
2 Janusz Kobiela Członek KSK
3 Michał Kościelny Członek KSK
4 Piotr Kubańda Członek KSK
5 Stanisław Nestrypke Członek KSK
6 Andrzej Ptaszkiewicz Członek KSK
7 Małgorzata Stawinoga Członek KSK
8 Przemysław Stawinoga Członek KSK
9 Aleksandra Targiel-Kościelny Członek KSK
10 Piotr Then Członek KSK
11 Maciej Zuber Członek KSK
12 Marta Zuber Członek KSK

SARP ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Jacek Wiśniewski Przewodniczący
2 Maria Jankowska-Olbratowska Wiceprzewodnicząca
3 Małgorzata Schmidt Sekretarz
4 Krzysztof Łukanowski Członek KSK
5 Anna Pawlicka-Zabojszcz Członek KSK

SARP ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Mariusz Błażewicz Przewodniczący
2 Jarosław Kołodziejczyk Sekretarz
3 Maria Musialska członek KSK
4 Maciej Piwowarczyk członek KSK
5 Adam Pytel członek KSK
6 Hubert Wąsek członek KSK

SARP ODDZIAŁ GORZÓW WLKP.

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Dariusz Górny Przewodniczący
2 Leszek Horodyski Wiceprzewodniczący
3 Tomasz Klimek Sekretarz
4 Helena Kułak Członek KSK
5 Aleksandra Rybak Członek KSK
6 Joanna Styka-Lebioda Członek KSK

SARP ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Karolina Rogóż Członek KSK
2 Maciej Jakubiec Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KATOWICE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Mikołaj Machulik Przewodniczący
2 Henryk Piątek Wiceprzewodniczący
3 Łukasz Smolarczyk Sekretarz
4 Bogusław Bogacz Członek OSK
5 Piotr Buśko Członek KSK
6 Andrzej Duda Członek KSK
7 Piotr Fischer Członek KSK
8 Maciej Franta Członek OSK
9 Danuta Fredowicz Członek KSK
10 Katarzyna Furgalińska Członek OSK
11 Krzysztof Gorgoń Członek KSK
12 Maciej Grychowski Członek KSK
13 Andrzej Grzybowski Członek KSK
14 Jerzy Hnat Członek KSK
15 Ewa Janik Członek KSK
16 Marek Koczy Członek KSK
17 Aleksander Krajewski Członek OSK
18 Jacek Krych Członek KSK
19 Joanna Małecka Członek KSK
20 Wojciech Małecki Członek KSK
21 Dieter Paleta Członek OSK
22 Marek Pelc Członek KSK
23 Ewa Piątek Członek OSK
24 Arkadiusz Płomecki Członek KSK
25 Wojciech Podleski Członek KSK
26 Zbigniew Sąsiadek Członek KSK
27 Adam Skrzypczyk Członek KSK
28 Tomasz Studniarek Członek KSK
29 Ewa Szymańska-Sułkowska Członek KSK
30 Piotr Średniawa Członek KSK
31 Marlena Wolnik Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KIELCE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Dariusz Anisiewicz Członek KSK
2 Bartosz Bojarowicz Członek KSK
3 Wojciech Głowacki Członek KSK
4 Wojciech Gwizdak Członek KSK
5 Janusz Janik Członek KSK
6 Marcin Kamiński Członek KSK
7 Regina Kozakiewicz-Opałka Członek KSK
8 Piotr Kozłowski Członek KSK
9 Grzegorz Król Członek KSK
10 Marek Pak Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KOSZALIN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Wojciech Subalski Przewodniczący
2 Bartosz Warzecha Wiceprzewodniczący
3 Marek Perepeczo Sekretarz
4 Dariusz Herman Członek KSK
5 Tomasz Samborski Członek KSK

SARP ODDZIAŁ KRAKÓW

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Marcin Brataniec Przewodniczący
2 Piotr Lewicki Wiceprzewodniczący
3 Katarzyna Kozień-Kornecka Sekretarz
4 Janusz Barnaś Członek KSK
5 Marcin Charciarek Członek KSK
6 Jacek Czech Członek KSK
7 Wojciech Duliński Członek KSK
8 Marek Dunikowski Członek KSK
9 Jacek Ewý Członek KSK
10 Urszula Forczek-Brataniec Członek KSK
11 Krzysztof Ingarden Członek KSK
12 Artur Jasiński Członek KSK
13 Marek Kaszyński Członek KSK
14 Tomasz Konior Członek KSK
15 Magdalena Kozień-Woźniak Członek KSK
16 Tomasz Kozłowski Członek KSK
17 Robert Kuzianik Członek KSK
18 Diego Llorente Domínguez Członek KSK
19 Romuald Loegler Członek KSK
20 Kazimierz Łatak Członek KSK
21 Marcin Pawłowski Członek KSK
22 Andrzej Pięta Członek KSK
23 Wacław Seruga Członek KSK
24 Maciej Skaza Członek KSK
25 Michał Szymanowski Członek KSK
26 Mariusz Twardowski Członek KSK
27 Piotr Urbanowicz Członek KSK
28 Paweł Wieczorek Członek KSK
29 Marcin Włodarczyk Członek KSK
30 Piotr Wróbel Członek KSK
31 Rafał Zawisza Członek KSK

SARP ODDZIAŁ LUBLIN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Paweł Mierzwa Przewodniczący
2 Jerzy Korszeń Wiceprzewodniczącego
3 Piotr Kendzierawski Sekretarz
4 Stanisław Lichota Członek KSK
5 Janusz Gąsiorowski Członek KSK
6 Wojciech Bielecki Członek KSK
7 Maria Balawejder-Kantor Członek KSK
8 Hubert Trammer Członek KSK
9 Władysław Sadurski Członek KSK
10 Arkadiusz Bojczuk Członek KSK
11 Grzegorz Kaczor Członek KSK
12 Bartłomiej Kożuchowski Członek KSK
13 Bartłomiej Kwiatkowski Członek KSK
14 Marta Kendzierawska Członek KSK

SARP ODDZIAŁ ŁÓDŹ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Andrzej Owczarek Przewodniczący
2 Piotr Piasecki Sekretarz
3 Aleksandra Antoszczyk Członek KSK
4 Lech Grabski Członek KSK
5 Małgorzata Hanzl Członek KSK
6 Konrad Kowalczyk Członek KSK
7 Michał Koziej Członek KSK
8 Jakub Krzysztofik Członek KSK
9 Robert Mrzewa Członek KSK
10 Wojciech Pardała Członek KSK
11 Andrzej Piech Członek KSK
12 Roman Pilch Członek KSK
13 Barbara Pluskota - Gajewska Członek KSK
14 Bartosz Poniatowski Członek KSK
15 Magdalena Rafałowicz Członek KSK
16 Agnieszka Szustkiewicz Członek KSK
17 Przemysław Szustkiewicz Członek KSK
18 Wojciech Walter Członek KSK
19 Robert Warsza Członek KSK
20 Jan Wilkocki Członek KSK
21 Wiktor Wróblewski Członek KSK

SARP ODDZIAŁ OLSZTYN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Piotr Mikulski- Bąk Przewodniczący
2 Wojciech Gadomski Wiceprzewodniczący
3 Anna Dąbrowska-Sosak Sekretarz
4 Ewa Rombalska Członek KSK
5 Piotr Rożen Członek KSK
6 Małgorzata Zyskowska Członek KSK

SARP ODDZIAŁ OPOLE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Małgorzata Adamowicz- Nowacka Członek KSK
2 Józef Franczok Członek KSK
3 Marcin Gałkowski Członek KSK
4 Andrzej Nowak Członek KSK
5 Marek Nowacki Członek KSK
6 Maciej Rempalski Członek KSK
7 Radosław Stach Członek KSK
8 Michał Szkudlarski Członek KSK
9 Mariusz Tenczyński Członek KSK
10 Iwona Wilczek Członek KSK

SARP ODDZIAŁ POZNAŃ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Piotr Grabowski Przewodniczący
2 Katarzyna Weiss Wiceprzewodniczący
3 Monika Więcek Sekretarz
4 Filip Buszkiewicz Członek KSK
5 Jacek Bułat Członek KSK
6 Grzegorz Cencek Członek KSK
7 Marek Czuryło Członek KSK
8 Karol Fiedor Członek KSK
9 Krzysztof Frąckowiak Członek KSK
10 Adam Gielniak Członek KSK
11 Piotr Kamiński Członek KSK
12 Joanna Kapturczak Członek KSK
13 Michał Kapturczak Członek KSK
14 Wojciech Kolesiński Członek KSK
15 Aleksandra Kornecka Członek KSK
16 Piotr Kostka Członek KSK
17 Hugon Kowalski Członek KSK
18 Wojciech Krawczuk Członek KSK
19 Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk Członek KSK
20 Piotr Marciniak Członek KSK
21 Andrzej Nowak Członek KSK
22 Marcin Piątek Członek KSK
23 Maciej Sokolnicki Członek KSK
24 Dawid Strębicki Członek KSK
25 Mikołaj Stępień Członek KSK
26 Adam Wierciński Członek KSK
27 Jarosław Wroński Członek KSK
28 Borys Wrzeszcz Członek KSK
29 Eugeniusz Skrzypczak Członek KSK
30 Przemysław Woźny Członek KSK

SARP ODDZIAŁ RADOM

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Wojciech Gęsiak Przewodniczący
2 Mariusz Antos Wiceprzewodniczący
3 Magda Wielogórska Członek KSK

SARP ODDZIAŁ RZESZÓW

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Wojciech Fałat Przewodniczący
2 Cezary Szpytma Wiceprzewodniczący
3 Magdalena Szpytma Sekretarz
4 Jakub Brzewski Członek KSK
5 Marek Chrobak Członek KSK
6 Jakub Dudek Członek KSK
7 Stanisław Krzaklewski Członek KSK
8 Tomasz Kudła Członek KSK
9 Jarosław Łukasiewicz Członek KSK
10 Wacław Matłok Członek KSK
11 Agata Podolec Członek KSK
12 Piotr Rzeźwicki Członek KSK
13 Dominik Stempniak Członek KSK
14 Alicja Strojny Członek KSK
15 Robert Szular Członek KSK
16 Zbigniew Święciński Członek KSK
17 Lidia Tobiasz Członek KSK
18 Maciej Trybus Członek KSK

SARP ODDZIAŁ SŁUPSK

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Maciej Araszkiewicz Członek KSK
2 Janusz Kaczmarek Członek KSK
3 Andrzej Poźniak Członek KSK
4 Maciej Rosa Członek KSK

SARP ODDZIAŁ SZCZECIN

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Piotr Śmierzewski Przewodniczący
2 Marek Orłowski Wiceprzewodniczący
3 Karol Barcz Sekretarz
4 Wojciech Bal Członek KSK
5 Michał Bay Członek KSK
6 Tomasz Cykalewicz Członek KSK
7 Wojciech Dunaj Członek KSK
8 Maciej Gardiasz Członek KSK
9 Jakub Gołębiewski Członek KSK
10 Ireneusz Lech Członek KSK
11 Jacek Lenart Członek KSK
12 Dariusz Makowski Członek KSK
13 Tomasz Maksymiuk Członek KSK
14 Karol Nieradka Członek KSK
15 Jerzy Nowak Członek KSK
16 Zbigniew Paszkowski Członek KSK
17 Miłosz Raczyński Członek KSK
18 Marek Sietnicki Członek KSK
19 Tomasz Sołdek Członek KSK
20 Jacek Szewczyk Członek KSK
21 Jerzy Szparadowski Członek KSK
22 Marek Szymański Członek KSK
23 Ryszard Wilk Członek KSK

SARP ODDZIAŁ TORUŃ

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Piotr Sobociński Przewodniczący
2 Piotr Brzeziński Wiceprzewodniczący
3 Maciej Kuras Sekretarz

ODDZIAŁ WARSZAWSKI SARP

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Maria Saloni-Sadowska Przewodnicząca
2 Maciej Kowalczyk Wiceprzewodniczący
3 Monika Lemańska Wiceprzewodnicząca
4 Rafał Sieraczyński Sekretarz
5 Dorota Bagińska Członek KSK
6 Jan Bagiński Członek KSK
7 Wojciech Bagiński Członek KSK
8 Iwona Borkowska Członek KSK
9 Jaromir Boruta Członek KSK
10 Michał Brutkowski Członek KSK
11 Grzegorz Buczek Członek KSK
12 Zuzanna Bujacz-Jaworska Członek KSK
13 Piotr Bujnowski Członek KSK
14 Andrzej Bulanda Członek KSK
15 Konrad Chmielewski Członek KSK
16 Artur Chołdzyński Członek KSK
17 Jan Chwedczuk Członek KSK
18 Paweł Czaplicki Członek KSK
19 Piotr Czarnecki Członek KSK
20 Oliwia Dec-Wolszczak Członek KSK
21 Małgorzata Dembowska Członek KSK
22 Paweł Detko Członek KSK
23 Maksymilian Dobkowski Członek KSK
24 Jan Dowgiałło Członek KSK
25 Justyna Dziedziejko Członek KSK
26 Roman Dziedziejko Członek KSK
27 Anna Federowicz Członek KSK
28 Magdalena Federowicz-Boule Członek KSK
29 Dorota Flor-Zbytniewska Członek KSK
30 Daniel Frąc Członek KSK
31 Marta Frejda Członek KSK
32 Marcin Goncikowski Członek KSK
33 Dominik Górecki Członek KSK
34 Konrad Grabowiecki Członek KSK
35 Jerzy Grochulski Członek KSK
36 Paweł Grodzicki Członek KSK
37 Michał Grzymała-Kazłowski Członek KSK
38 Sławomir Gzell Członek KSK
39 Marlena Happach Członek KSK
40 Błażej Hermanowicz Członek KSK
41 Dariusz Hyc Członek KSK
42 Andrzej Jaworski Członek KSK
43 Andrzej Jurkiewicz Członek KSK
44 Piotr Jurkiewicz Członek KSK
45 Szymon Kalata Członek KSK
46 Agnieszka Kalinowska-Sołtys Członek KSK
47 Danuta Kamińska Członek KSK
48 Stanisław Karłowski Członek KSK
49 Maciej Kaufman Członek KSK
50 Jan Kempa Członek KSK
51 Michał Kempiński Członek KSK
52 Michał Kielian Członek KSK
53 Kinga Kimic Członek KSK
54 Henryk Kosieradzki Członek KSK
55 Romuald Kruszewski Członek KSK
56 Ewa Kuryłowicz Członek KSK
57 Maciej Kuryłowicz Członek KSK
58 Piotr Kuś Członek KSK
59 Marcin Kwietowicz Członek KSK
60 Karol Langie Członek KSK
61 Julia Lasek Członek KSK
62 Tomasz Lechowski Członek KSK
63 Bartosz Lewandowski Członek KSK
64 Jakub Lipski Członek KSK
65 Henryk Łaguna Członek KSK
66 Piotr Łosek Członek KSK
67 Katarzyna Łowicka Członek KSK
68 Magdalena Maciąg Członek KSK
69 Ewelina Maciak Członek KSK
70 Anna Majewska-Karolak Członek KSK
71 Paweł Majkusiak Członek KSK
72 Marcin Maraszek Członek KSK
73 Janusz Marchwiński Członek KSK
74 Janusz Mączewski Członek KSK
75 Kamil Miklaszewski Członek KSK
76 Maciej Miłobędzki Członek KSK
77 Jacek Mroczkowski Członek KSK
78 Rafał Mroczkowski Członek KSK
79 Michał Niczewski Członek KSK
80 Krzysztof Nowak Członek KSK
81 Tsutomu Nozaki Członek KSK
82 Krzysztof Ozimek Członek KSK
83 Paweł Paradowski Członek KSK
84 Michał Pawlak Członek KSK
85 Paweł Pieniężny Członek KSK
86 Ewa P. Porębska Członek KSK
87 Jolanta Przygońska Członek KSK
88 Martyna Rowicka-Michałowska Członek KSK
89 Dorota Rudawa Członek KSK
90 Maciej Rydz Członek KSK
91 Marcin Sadowski Członek KSK
92 Dorota Sawicka Członek KSK
93 Piotr Sawicki Członek KSK
94 Marta Sękulska-Wrońska Członek KSK
95 Michał Sikorski Członek KSK
96 Magdalena Staniszkis Członek KSK
97 Agnieszka Starzyk Członek KSK
98 Stanisław Stefanowicz Członek KSK
99 Bolesław Stelmach Członek KSK
100 Grzegorz Stiasny Członek KSK
101 Piotr Straszak Członek KSK
102 Piotr Szaroszyk Członek KSK
103 Jerzy Szczepanik-Dzikowski Członek KSK
104 Rafał Szczepański Członek KSK
105 Marek Szeniawski Członek KSK
106 Robert Szumielewicz Członek KSK
107 Tomasz Sławiński Członek KSK
108 Mariusz Ścisło Członek KSK
109 Mateusz Świętorzecki Członek KSK
110 Michał Tatjewski Członek KSK
111 Paweł Trębacz Członek KSK
112 Gaweł Tyrała Członek KSK
113 Marcin Urbanek Członek KSK
114 Jakub Wacławek Członek KSK
115 Piotr Woliński Członek KSK
116 Magdalena Wroniszewska Członek KSK
117 Szczepan Wroński Członek KSK
118 Marcin Zabłocki Członek KSK
119 Anna Zawadzka-Sobieraj Członek KSK
120 Aleksandra Zubelewicz-Lada Członek KSK
121 Piotr Żabicki Członek KSK

SARP ODDZIAŁ WROCŁAW

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Ewa Barska Członek OKSK
2 Anna Boryska Członek OKSK
3 Marta Dąbrowska Członek OKSK
4 Michał Goncerzewicz Członek OKSK
5 Maciej Hawrylak Członek OKSK
6 Grażyna Hryncewicz-Lamber Członek OKSK
7 Wacław Hryniewicz Członek OKSK
8 Andrzej Hubka Członek OKSK
9 Bogdan Kaczmarzyk Członek OKSK
10 Igor Kaźmierczak Członek OKSK
11 Daria Kieżun Członek OKSK
12 Leszek Konarzewski-Plewa Członek OKSK
13 Bartosz Kowal Członek OKSK
14 Liliana Krzycka Członek OKSK
15 Maciej Lose Członek OKSK
16 Stanisław Lose Członek OKSK
17 Zbigniew Maćków Członek OKSK
18 Marcin Major Członek OKSK
19 Adam Mańczak Członek OKSK
20 Wojciech Mazan Członek OKSK
21 Marta Mnich Członek OKSK
22 Leszek Marek Olszewski Członek OKSK
23 Rafał Pieszko Członek OKSK
24 Andrzej Poniewierka Członek OKSK
25 Bartłomiej Poteralski Członek OKSK
26 Roman Rutkowski Członek OKSK
27 Sylwia Sikora Członek OKSK
28 Tadeusz Szukała Członek OKSK
29 Artur Toboła Członek OKSK
30 Marek Wiśniewski Członek OKSK
31 Bogusław Wowrzeczka Członek OKSK
30 Jan Zamasz Członek OKSK
31 Piotr Zybura Członek OKSK

SARP ODDZIAŁ WYBRZEŻE

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Izabela Burda Członek KSK
2 Stanisław Dopierała Członek KSK
3 Adam Drohomirecki Członek KSK
4 Jacek Droszcz Członek KSK
5 Marcin Gawlicki Członek KSK
6 Andrzej Gołębiewski Członek KSK
7 Ryszard Gruda Członek KSK
8 Rafał Janowicz Członek KSK
9 Tomasz Karpowicz Członek KSK
10 Marek Kolesiński Członek KSK
11 Paweł Wład. Kowalski Członek KSK
12 Andrzej Kwieciński Członek KSK
13 Marek Łańcucki Członek KSK
14 Zbigniew Reszka Członek KSK
15 Grzegorz Rzepecki Członek KSK
16 Radosław Standara Członek KSK
17 Antoni Taraszkiewicz Członek KSK
18 Wojciech Targowski Członek KSK
19 Aleksander Wadas Członek KSK
20 Joanna Wciorka-Konat Członek KSK
21 Wojciech Wyka Członek KSK

SARP ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1 Leon Szapowałow Przewodniczący
2 Wiesława Klim Wiceprzewodnicząca
3 Paweł Kochański Sekretarz
4 Grażyna Gielarowska Członek KSK
5 Jerzy Gołębiowski Członek KSK
6 Paweł Gołębiowski Członek KSK
7 Alicja Maciejko Członek KSK
8 Ewa Pobudejska Członek KSK
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę