Zespół ZG SARP ds. środowiska i ochrony klimatu (Zespół Ekspertów SARP do spraw Zrównoważonego Rozwoju)

Data dodania: 01.02.2018 | Aktualizacja: 19.10.2023, 07:43:35

Stowarzyszenie Architektów Polskich powołało w 2014 roku Zespół Ekspertów SARP do spraw Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, jest służenie wiedzą merytoryczną w sprawach związanych z kwestiami dotyczącymi architektury i urbanistyki wykorzystującymi filozofię zrównoważonego rozwoju.

Zespół ekspertów SARP do spraw zrównoważonego rozwoju przygotowuje opracowania dla spraw związanych z zastosowaniem pasywnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii, które mogą się przyczynić do podniesienia jakości budynków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Wieloletnie doświadczenie ekspertów obejmuje również szeroką wiedzę dotycząca rozwiązań urbanistycznych stosowanych przy planowaniu i realizacji tzw: „Smart Cites”.

Zespół ekspertów SARP do spraw zrównoważonego rozwoju nawiązuje kontakty z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, z przedstawicielstwem ONZ w Polsce – UN Global Compact oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przynosiły korzyści zarówno ich użytkownikom, uczestnikom procesu budowlanego oraz środowisku naturalnemu.

Stowarzyszenie Architektów Polskich potwierdzając wolę aktywnego uczestnictwa w usprawnianiu i uczytelnianiu procedur dotyczących nowych i remontowanych inwestycji, może służyć swą wiedzą przez przygotowanie eksperckich opinii, analiz i specjalistycznych opracowań dla inwestycji biorących udział w procesie certyfikacji BREEAM, LEED, GBS, WELL Standard.

Zakres oferowanych opinii eksperckich obejmuje całość zagadnień dotyczących szeroko pojmowanych działań inwestycyjnych związanych z procesem certyfikacji budynków na etapie projektowym, podczas budowy i zarzadzania nieruchomościami.

Zespół Ekspertów zaprosił do współpracy specjalistów z zakresu wielokryterialnych certyfikacji budynków i obszarów urbanistycznych, jest również otwarty na współdziałanie z innymi osobami deklarującymi wiedzę i doświadczenie w obszarze jego działania.

KONTAKT:
Pełnomocnik ZG SARP: Marta Promińska
e-mail: m.prominska@sarp.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę