Warsztaty

Data dodania: 08.01.2004 | Aktualizacja: 08.01.2004, 00:00:00

Towarzystwo na rzecz Ziemi i Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zapraszają do udziału w warsztatach pt.: "Jak samodzielnie (lub z niewielką pomocą konsultantów) przygotować gminny, regionalny lub powiatowy plan gospodarki odpadami."

Zbliża się termin uchwalenia gminnych planów gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw powiatowe plany powinny zostać uchwalone do 30 czerwca 2004r.

Podczas warsztatów pokażemy jak "pokonać" procedurę sporządzania planu. Ich szczegółowy zakres tematyczny będzie następujący:

  1. Plany gospodarki odpadami - przepisy prawne (ustawy o odpadachi "wprowadzająca", rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, krajowy plan gospodarki odpadami, inne akty prawne regulujące proces planowania w gminie i regionie/powiecie).
  2. Proces planowania ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.
  3. Dane podstawowe w projekcie planu.
  4. Gromadzenie danych i analiza stanu obecnego.
  5. Spodziewane zmiany w gospodarce odpadami (prognoza).
  6. Ustalenie celów i zadań gospodarki odpadami w gminie/regionie (krótko i dlugoterminowych).
  7. Analiza oddziaływania planu na środowisko.
  8. Wdrożenie i ocena planu.

Warsztaty odbędą sie w dniach 14-16 stycznia 2004r. w hotelu "Pod Dębami" (www.poddebami.pl) w Osieczanach k. Krakowa, u podnóża Beskidu
Średniego. Przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą wnioskować o zwolnienie z oplaty.
Uczestnicy otrzymają: materiały konferencyjne, materiały uzupełniające (w tym przykładowe plany gospodarki odpadami) i zestawy publikacji Towarzystwa na rzecz Ziemi i Fundacji Wpierania Inicjatyw Ekologicznych dot. ochrony środowiska, zakwaterowanie na czas trwania konferencji, pełne wyżywienie i przejazd do/z ośrodka (z/do Krakowa).
Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udzial w warsztatach.
Zgloszenia uczestnictwa prosimy dokonać co najmniej na tydzien przed datą rozpoczęcia warsztatów.

Dodatkowe informacje:
Anna Dziedzic, tel. 33/844-19-34, 842-21-20;
Piotr Rymarowicz, tel. 0601 073737.

Rozszerzona informacja oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.tnz.most.org.pl/szkolenia/

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę