UIA 2030 Award

Data dodania: 17.01.2024 | Aktualizacja: 17.01.2024, 20:56:36

Międzynarodowa Unia Architektów UIA, we współpracy z UN-Habitat, ogłosiła rozpoczęcie drugiego cyklu konkursu UIA 2030 Award.

Ta przyznawana co dwa lata nagroda promuje pracę architektów przyczyniających się do realizacji programu ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (the UN 2030 Agenda for Sustainable Development) wraz z Nowym Programem Miejskim (New Urban Agenda).

Pierwszy cykl nagrody zgromadził 125 projektów z 40 krajów, a ostateczne wyniki zostały ogłoszone 28 czerwca 2022 r. w Katowicach, podczas Światowego Forum Urbanistycznego (WUF11).

Organizatorzy konkursu UIA 2030 Award, zsynchronizowanego ze Światowym Forum Urbanistycznym (World Urban Forum = WUF), zapraszają architektów z całego świata do zgłaszania projektów budowlanych, które wykazują się jakością projektu i które wnoszą znaczący wkład w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals = SDG).

Nagroda zostanie przyznana w dwóch etapach. Zgłoszenia z etapu 1 będą oceniane na poziomie regionalnym, odzwierciedlając każdy z pięciu regionów UIA. Od jednego do trzech finalistów regionalnych w każdej kategorii nagród przejdzie do etapu 2. Lokalizacja projektu określi region, w którym będzie on oceniany.

KATEGORIE

Projekty budowlane będą wybierane w ramach 6 nowych kategorii:

  1. Dobre zdrowie i samopoczucie: W tej kategorii wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do promowania zdrowego życia i dobrego samopoczucia, takiego jak zmniejszenie liczby chorób zakaźnych, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 3.3 SDG 3.
  2. Odpowiednie, bezpieczne i przystępne cenowo mieszkania: W tej kategorii wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępnych, odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, rewitalizacji obszarów miejskich i/lub modernizacji slumsów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.1 SDG11.
  3. Dostęp do bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego: W tej kategorii wyróżniony zostanie projekt, który poprzez lokalizację, projekt, gęstość zaludnienia itp. znacząco przyczynił się do zapewnienia bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego (takiego jak rozwój zorientowany na transport i/lub planowanie sąsiedztwa), zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.2.1 SDG11.
  4. Dostęp do zieleni i przestrzeni publicznych: W tej kategorii wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępu do bezpiecznej, integracyjnej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni zielonej i publicznej, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.7 SDG11.
  5. Adaptacja do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe: W tej kategorii wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do adaptacji do zmian klimatu i/lub odporności na klęski żywiołowe, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.b SDG11.
  6. Promocja, odbudowa i zrównoważone użytkowanie ekosystemów: W tej kategorii wyróżniony zostanie projekt, który poprzez swoją lokalizację, projekt lub budowę znacząco przyczynia się do promowania, odbudowy i/lub zrównoważonego wykorzystania ekosystemów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw SDG15.

JURY

oraz

HARMONOGRAM

WARUNKI UCZESTNICTWA I NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich architektów na świecie, a zgłoszenia muszą być napisane w języku angielskim.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem platformy internetowej UIA.

Aby zapoznać się z pełnym regulaminem konkursu, kliknij tutaj.

Zapraszamy Państwa gorąco do udziału w konkursie!

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę