Ścieżka Kapuścińskiego - zaproszenie do konkursu

Data dodania: 27.06.2008 | Aktualizacja: 27.06.2008, 00:00:00

Na Polu Mokotowskim w Warszawie powstanie Ścieżka Ryszarda Kapuścińskiego. Inspirowana trasą autentycznych spacerów wielkiego reportera, ścieżka zaczyna się przy niewielkim fińskim domku przy ulicy Leszowej, gdzie w latach powojennych Ryszard Kapuściński mieszkał z rodzicami i siostrą, a kończy w Bibliotece Narodowej, w której czytelniach można studiować dzieła pisarza: blisko 30 tytułów w ok. 300 wydaniach - również w tłumaczeniach na 21 języków obcych.
Jaki kształt przybiorą elementy zaznaczające Ścieżkę Kapuścińskiego, okaże się po rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wydziałów architektury, projektowania oraz kierunków artystycznych szkół wyższych. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu "znaku w przestrzeni", małej formy architektonicznej, który stanowić będzie symboliczne nawiązanie do osoby Ryszarda Kapuścińskiego i jego twórczości, a jednocześnie wpisywać się w krajobraz i specyfikę Parku Pole Mokotowskie. Ścieżkę wyznacza 15 punktów, elementów jej towarzyszących, powinno być również 15.

Marek Miller z Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, autor merytorycznych założeń Ścieżki: Planując Ścieżkę, przyjęliśmy bliską Kapuścińskiemu koncepcję kolażu, "lapidarium"  którą wyznawał i praktykował w swojej twórczości. Pisarz sam zdefiniował lapidarium jako "miejsce, gdzie składa się znalezione kamienie, szczątki rzeźb i fragmenty budowli (...) Może pozostaną jako świadectwo czasu przeszłego, jako ślad prób, jako znaki? A może w naszym świecie, już tak rozrośniętym, tak ogromnym, a zarazem coraz bardziej chaotycznym i trudnym do objęcia, do uporządkowania, wszystko zmierza w stronę wielkiego collage'u, w stronę luźnego zbioru fragmentów, a więc - właśnie - w stronę lapidarium?" (Lapidarium I, 1988). Ścieżka będzie miała charakter spaceru po świecie Kapuścińskiego, po jego lapidarium - oznaczonym punktami. Każdy z punktów związany jest z przesłaniem - cytatem zaczerpniętym z dzieł pisarza, mającym charakter inspiracji do poszukiwań ostatecznej formy architektonicznej - zaprojektowanej przez uczestników konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody: I - 15.000 PLN, II - 10.000 PLN, III - 5.000 PLN
Autor (autorzy) zwycięskiej pracy, zostanie zaproszony do pracy nad realizacją projektu.
Wszystkie najciekawsze prace zgłoszone na konkurs, zostaną zaprezentowane jesienią tego roku na wystawie pokonkursowej.

Zakładany harmonogram konkursu:
15.10.2008 zakończenie przyjmowania zgłoszeń i projektów;
21.10.2008 obrady Jury;
26.10.2008 ogłoszenie wyników, konferencja prasowa, otwarcie wystawy pokonkursowej.

Prace zgłoszone na konkurs oceniać będzie Jury w składzie: Alicja Kapuścińska; Piotr Żbikowski - Wiceburmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; Jerzy Porębski - Dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Katarzyna Ratajczyk - Dyrektor Biura Promocji m.st. Warszawy; Andrzej Fogtt - Artysta; Jarosław Kozakiewicz - Artysta;  Tomasz Gamdzyk - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej; Prof. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Ścieżka Kapuścińskiego powstaje z inicjatywy Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota. Jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Biblioteki Narodowej, Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Bęc Zmiana.
Organizatorem konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego elementów towarzyszących ścieżce spacerowej upamiętniającej Ryszarda Kapuścińskiego jest Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Sekretarzem konkursu jest Fundacja Bęc Zmiana.
Regulamin Konkursu wraz załącznikami jest dostępny na stronie Organizatora Konkursu www.urzadochota.waw.pl oraz Sekretariatu Konkursu www.funbec.eu/kapuscinski


Trasa spacerów po Polu Mokotowski - odręczny rysunek wykonany przez Ryszarda Kapuścinskiego.

Kontakt w sprawie Konkursu:
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, tel. 22 827 64 62,
e-mail bec@funbec.eu
www.funbec.eu

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę