Ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe, na które czekają architekci, inżynierowie i deweloperzy

Data dodania: 19.06.2023 | Aktualizacja: 19.06.2023, 14:40:04

Od października Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych: Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie.
Kompleksowy program ma przygotowywać architektów i inżynierów do nakładanego przez prawo unijne od 2027 obowiązku obliczania śladu węglowego. Wśród wykładowców i prelegentów znajdują się najlepsi w kraju eksperci i praktycy. m.in: Agnieszka Kalinowska - Sołtys (prezeska SARP) prof. Roman Domański, dr inż. Janusz Marchwiński, dr Justyna Glusman (Fala Renowacji) czy Magdalena Wojtas (PLGBC). 

Sektor budownictwa odpowiada za niemal 40% emisji CO2 w Europie. Obliczanie śladu węglowego inwestycji budowlanych reguluje dyrektywa unijna, nakładając taki obowiązek od 2027 dla inwestycji pow. 2000m2 i od 2030 dla wszystkich nowo powstających budynków. Dotychczas, poza specjalistycznymi kursami tematycznymi, nie funkcjonowała na rynku żadna kompleksowa oferta edukacyjna w tym zakresie. 

W odpowiedzi na tę lukę, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania uruchamia właśnie pierwsze w Polsce studia podyplomowe skupione wyłącznie na kwestii redukcji śladu węglowego. Dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ,  podkreśla, że uruchomienie kierunku wpisuje się w szerszą misję Wydziału Architektury, którym jest opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań służących człowiekowi oraz jego środowisku, w myśl idei zrównoważonego rozwoju: 

“Wierzymy, że pilna edukacja architektów i inżynierów budownictwa w zakresie projektowania z uwzględnieniem metod redukcji emisji CO2 to nasz obowiązek nie tylko względem dzisiejszych ale również - a może przede wszystkim, przyszłych pokoleń. Bez znaczących zmian w architekturze i budownictwie nie istnieje zeroemisyjna przyszłość. Cieszę się, że możemy przyczynić się do popularyzacji wiedzy w tym zakresie” - mówi prof. Leszczyńska-Domańska 

“Od października słuchacze kierunku Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie, będą mogli zapoznać się ze wszystkimi kluczowymi obszarami związanymi z redukcją śladu węglowego: od kwestii zasobów energetycznych świata i procesów konwersji energii, przez aspekty prawne związane z emisją CO2 zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, ślad węglowy materiałów i procesów budowlanych, aż po certyfikację” - dodaje dr inż arch, prof WSEiZ Janusz Marchwiński, kierownik studiów.

Przygotowując program studiów największy nacisk kładziono na jego kompleksowość i praktyczność:

Zależało nam na tym, by po ukończeniu rocznej nauki, słuchacze nie tylko rozumieli zagadnienia związane z redukcją emisji CO2 w budownictwie, ale również byli przygotowani do sprawnego obliczania śladu węglowego. Stąd w naszym programie duży blok praktyczny i doskonali partnerzy merytoryczni jak SARP, PLGBC czy Fala Renowacji” - mówi arch.inż Katarzyna Miastkowska współinicjatorka przedsięwzięcia.

Wśród wykładowców i prelegentów znaleźli się m. innymi wybitni znawcy problematyki zarówno od strony teoretycznej w globalnej skali, jak i praktycy aktualnie mierzący się z wyzwaniami dnia codziennego, którzy w swojej pracy już dzisiaj uwzględniają wyzwania wynikające z nadchodzących regulacji. 

Rekrutacja na nowy kierunek rozpoczęła się 8 maja. Zajęcia rozpoczną się w październiku i obejmą 16 zjazdów. Co istotne, żeby zwiększyć dostępność kierunku dla osób spoza Warszawy, studia zorganizowane są w całości (z wyjątkiem końcowych egzaminów) w formule online. 

Rekrutacja odbywa się na stronie Uczelni WSEiZ: https://wseiz.pl/studia-podyplomowe/slad-weglowy-i-certyfikacja-w-architekturze-i-budownictwie/

Więcej informacji  dotyczących studiów znajduje się na edukacjadlaklimatu.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę