Porozumienie o współpracy KG PSP a SARP

Data dodania: 25.08.2013 | Aktualizacja: 25.08.2013, 00:00:00

W dniu 20 sierpnia br. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Stowarzyszeniem Architektów Polskich, którego główne cele zdefiniowane zostały jako:

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przez działania zawodowe obu środowisk warunków bezpiecznego użytkowania przestrzeni, a zwłaszcza jej przeciwpożarowej ochrony i znając szereg uwarunkowań, które obecnie stają na przeszkodzie do bezproblemowego osiągnięcia tego celu, w „Porozumieniu …” zdefiniowane zostały sposoby i obszary wspólnych działań mających prowadzić do eliminowania z codziennej praktyki sytuacji, które komplikują możliwość prostego dochodzenia do rozwiązań stanowiących gwarant ochrony życia i mienia osób i obiektów zagrożonych pożarem.

Porozumienie otwiera możliwości współpracy obu sygnatariuszy na różnych poziomach ich systemów organizacyjnych, również na poziomie komend wojewódzkich i oddziałów.

Szersze komentarze i dyskusja na temat formuły takiej współpracy będą elementem najbliższego Zebrania Zarządu Głównego SARP.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Equitone

VELUX ArchiTips

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę