Opowiedzi na pytania do Konkursu SARP nr 932

Data dodania: 28.10.2005 | Aktualizacja: 28.10.2005, 00:00:00

Częstochowa 27.10.2005 r


Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu SARP nr 932 na koncepcję architektoniczną Kościoła Parafialnego na Szlaku Pielgrzymkowym


1.Pytanie:
Program zakłada wielkość kościoła na 200 miejsc siedzących. Czy wiadomo ile należy oprócz tego przewidzieć miejsc stojących?

Odpowiedź:
Decyduje projektant.

2.Pytanie:
Czy kaplica dla rodziców z dziećmi ma być oddzielną przestrzenią do sprawowania liturgii (np. msze dla dzieci), czy ma być aneksem głównej przestrzeni kościoła?

Odpowiedź:
Kaplica dla rodziców z małymi dziećmi powinna być oddzielona od głównej przestrzeni kościoła tak, aby zachowania dzieci, w tym hałas, nie przeszkadzały pozostałym uczestnikom liturgii przebywającym w głównej części kościoła, a jednocześnie osoby będące w kaplicy także mogły w tej liturgii uczestniczyć Nie przewiduje się odprawiania mszy św. w kaplicy.

3.Pytanie:
Czy przewiduje się umieszczenie w kościele organów?

Odpowiedź:
Decyduje projektant.

4.Pytanie:
W Programie Funkcjonalnym w p. 2.2) użyto określenia: “Trasa procesji” - czy chodzi o procesje Bożego Ciała, czy o procesje związane z ruchem pielgrzymek?

Odpowiedź:
„Trasa procesji” nie będzie związana z ruchem pielgrzymek ani przeznaczona dla procesji Bożego Ciała. Będzie przeznaczona dla innych, wynikających z liturgii procesji, o mniejszej skali.

5.Pytanie:
Proszę opisać w skrócie jak wygląda przebywanie pielgrzymek na terenie parafii? Czy ogranicza się do biwakowania? Czy uczestniczą oni we mszy św.?

Odpowiedź:
Pielgrzymi zazwyczaj zatrzymują się na jeden nocleg, wyjątkowo dwa. Uczestniczą we mszy św. Pobyt obejmuje głównie odpoczynek, czynności związane z utrzymaniem higieny i spożywanie posiłków.

6.Pytanie:
Czy kaplica przedpogrzebowa ma być miejscem, gdzie będą przechowywane zwłoki, czy będą tam się odbywały tylko ceremonie pogrzebowe? A jeżeli tak, to czy w sytuacji gdy należy optymalizować koszty realizacji kościoła można nie projektować kaplicy i zaproponować, żeby tę funkcję pełnił kościół?

Odpowiedź:
Kaplica przedpogrzebowa jest obligatoryjnym dla projektanta punktem programu funkcjonalnego. Będą w niej przechowywane zwłoki do czasu pogrzebu. Ma być dostępna dla bliskich zmarłego (czuwanie przy zmarłym) także w czasie gdy kościół jest zamknięty.

7.Pytanie:
Czy pomieszczenie na dzwon w Państwa rozumieniu może być dzwonnicą (wieżą)?

Odpowiedź:
Decyduje projektant.

8.Pytanie:
Czy dopuszczalne jest ze względów na strefy sanitarne, przewidzenie odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji, przy skrzyżowaniu ulic Turystycznej z Mirowską?

Odpowiedź:
Ścieki sanitarne mogą być odprowadzane jedynie do sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliższe odcinki tej sieci znajdują się w ul. Rozdolnej i Hektarowej. Nie widzimy, w tej chwili, uzasadnienia do wydłużania przyłącza, ale jest to dopuszczalne.

9.Pytanie:
Prosimy o konkretne wskazanie przejazdu na działce nr.7 objętej służebnością w stosunku do działki nr.8/2 w naszym przekonaniu północną granicą działki nr.7 styka się z ulicą Rozdolną nie ma kontaktu z działką nr.8/2

Odpowiedź:
Niniejszym prostuje się pomyłkę w pkt 1.3. ppkt 2) „Informacji o terenie dla inwestycji kościół parafialny na szlaku pielgrzymkowym”. Podpunkt ten powinien brzmieć: „Działka nr 7 obciążona jest (na rzecz sąsiedniej działki nr 8/2) służebnością przejazdu, realizowaną w pasie terenu o szerokości 5 m, usytuowanym wzdłuż jej wschodniej granicy.” Dziękujemy za zwrócenie uwagi na pomyłkę.

10.Pytanie:
Prosimy o wskazanie ilości przewidywanych osób korzystających z pomieszczeń higieniczno -sanitarnych (biwakowych)

Odpowiedź:
Liczba osób korzystających z pomieszczeń higieniczno -sanitarnych (biwakowych) będzie zmienna. Duże pielgrzymki zazwyczaj przywożą ze sobą ustępy. Zaleca się zaprojektowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla około 150 osób.

11.Pytanie:
To samo dotyczy się ilości miejsc postojowych dla samochodów .(prosimy o podanie ilości)

Odpowiedź:
Decyduje projektant.

12.Pytanie:
Czy miejsca dla 30 koni mają być zadaszoną stajnią, czy też miejscami pod gołym niebem?

Odpowiedź:
Miejsce dla koni należy usytuować pod gołym niebem.

13.Pytanie:
Warunki konkursu przewidują przedstawienie wszystkich rysunków tylko na jednej planszy. Czy w przypadku, gdy okaże się, że się nie zmieszczą, możliwe jest wykonanie planszy dodatkowej lub np. rezygnacja z przedstawienia części rysunków?

Odpowiedź:
Nie dopuszcza się wykonania dodatkowej planszy, ani rezygnacji z obowiązujących rysunków.
Zwracamy uwagę, że dla części rysunków dopuszczalna jest skala 1:200, a w rysunku zagospodarowania terenu, zakres przedstawienia terenu poza obszarem opracowania, zależy od projektanta. Można także niektóre elementy, wymienione w pkt 14.1 ppkt 2) i 3) „Regulaminu konkursu...”, przedstawić za pomocą jednego rysunku.

arch. Jerzy Kopyciak
sędzia referent

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę