Nekrolog

Data dodania: 18.01.2024 | Aktualizacja: 18.01.2024, 20:34:38

Dnia 5 stycznia br. odszedł od nas w wieku 83 lat

Kolega dr Adam Tadeusz Kowalewski

architekt twórca i wybitny urbanista

ekonomista, polityk i dyplomata

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

członek naszego Stowarzyszenia od 1963 roku, członek Prezydium ZG SARP (1969-72), wiceprezes SARP (1978-1981), członek Polskiej Rady Architektury, członek Izby Architektów RP i Polskiej Izby Urbanistów, zasłużony członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Współautor wielu projektów nagradzanych i wyróżnianych w konkursach SARP m.in. 
I nagrodą w konkursie SARP/312 na projekt dworca kolejowego Tychy Śródmieście, 
I nagroda w konkursie SARP/382 na projekt zagospodarowania przestrzennego terenu Cytadeli w Warszawie, I nagroda w konkursie SARP/394 na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego terenów Cypla Czerniakowskiego w Warszawie, 
II nagroda w konkursie SARP/429, TUP, SITK na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego centrum Warszawy.

Pierwszy i wieloletni dyrektor Biura Planowania Rozwoju Warszawy, ekspert Centrum ONZ d/s Osiedli Ludzkich UNCHS w Libii, pracownik naukowy Instytutu nauk ekonomicznych PAN, wiceminister Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Kenii, udziałowiec Biura Projektowego Badowski-Budzyński-Kowalewski.

Wieloletni Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnik i kreator wielu konferencji, akcji i działań w dziedzinie gospodarki przestrzennej  i samorządności lokalnej - krajowych i międzynarodowych, m.in. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, członek Komisji Samorządów Terytorialnych Komitetu Obywatelskiego NSZZ Solidarność, a także uczestnik przygotowań Konferencji ONZ - Habitat II, członek Rady Zarządzającej agencji ONZ do spraw środowiska oraz osiedli ludzkich z siedzibą w Nairobi w Kenii.

Autor artykułów i publikacji z dziedziny zagospodarowania przestrzennego oraz samorządności terytorialnej.

Odznaczony Krzyżami Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wybitny fachowiec, społecznik, dobry człowiek i powszechnie lubiany Kolega. Stowarzyszeniowy. Takim pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystość pogrzebowa odbędą się w czwartek 25 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w Sali Ceremonialnej Domu Pogrzebowego na terenie Cmentarza Wojskowego przy 
ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. po czym nastąpi złożenie prochów w grobie rodzinnym na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej 54/58.

Udostępnij na:
Powrót na górę