Konkurs urbanistyczno architektoniczny

Data dodania: 24.09.2004 | Aktualizacja: 24.09.2004, 00:00:00

Konkurs urbanistyczno architektoniczny na koncepcję programowo przestrzenną zagospodarowania terenu byłej fabryki rowerów ”Apollo” w Czechowicach-Dziedzicach

Zamawiający - Organizator:
Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice którego siedzibą jest:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac 1-go Maja 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (032) 215-21-31
faks (032) 215-25-32
REGON000523608
NIP 652-10-89-460

Pełnomocnik Organizatora:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Odzział Katowice
ul.Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
tel. (032) 253-97-74
faks (032) 32 253-92-30

Ramowy harmonogram prac:

 1. Ogłoszenie o konkursie w siedzibie Organizatora i Pełnomocnika Organizatora w dniu 15.09.2004r. oraz na stronie internetowej:
  Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,www.czechowice-dziedzice.pl/, SARP O/ Katowice, www.sarp.katowice.pl
  Sekretariat SARP czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16.
 2. Udostępnienie Regulaminu Konkursu (nieodpłatnie):
  1. odbiór regulaminu konkursu, osobiście w siedzibie Pełnomocnika Organizatora,
  2. lub poprzez zamówienie, które powinno zawierać: dane adresowe zamawiającego (nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, numer NIP).
 3. Ostateczny termin składania pytań do 05.10.2004r. Liczy się dzień wpływu pytań do Sekretariatu SARP O/Katowice.
 4. Ostateczny termin odpowiedzina wszystkie złożone pytaniado 08.10.2004r. Liczy się dzień umieszczenia na stronie internetowej SARP O/Katowice jednoczesnej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
 5. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie -do dnia 11.10.2004r. do godziny 16, z dotrzymaniem warunku art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Weryfikacja wniosków oraz dopuszczenie do udziału w konkursie - do 15.10.2004r.(wraz z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych), zwysłaniem listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem informacji o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu uczestnika.
 7. Składanie prac konkursowych SARP O/Katowice ul. Dyrekcyjna 9 - do dnia 29.11.2004r. do godziny 16.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników -wraz z zorganizowaniem wystawy pokonkursowej - 6.12.2004r.
 9. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę