Konkurs SARP nr 969 - Schody ul. Śliska Kraków

Data dodania: 19.12.2016 | Aktualizacja: 20.12.2016, 10:42:07

Szanowni Państwo,

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z:

W zakresie realizacyjnym konkursu, zamawiający spodziewa się uzyskania najlepszych rozwiązań pod względem urbanistycznym, architektonicznym i funkcjonalnym oraz optymalnych rozwiązań materiałowych, które odpowiadać będą wymaganiom co do jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej stosownej dla jednostki budżetowej samorządu terytorialnego.

W zakresie studialnym konkursu, spodziewane jest uzyskanie spójnych rozwiązań przestrzennych i estetycznych, możliwych do zastosowania z uwzględnieniem rozwiązań realizacyjnych, czyli możliwego scenariusza przebudowy niewielkiego fragmentu struktury miejskiej na obszarze objętym zakresem konkursu w najbliższym otoczeniu obszaru realizacyjnego. Rozwiązania proponowane w zakresie studialnym mogą być podstawą do dalszych opracowań projektowych, w których zakres zamawiający nie będzie ingerował o ile zasięg proponowanych rozwiązań pozostanie poza granicami, własności zamawiającego.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:

Sekretarz organizacyjny konkursu:
Rafał Zawisza – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu

Harmonogram konkursu:

Nagrody (kwoty brutto):

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej SARP Kraków: www.sarp.krakow.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę