Konkurs SARP nr 948 - zmiana

Data dodania: 08.12.2010 | Aktualizacja: 08.12.2010, 00:00:00

Zamawiający Gmina Olsztyn - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, w imieniu którego działa : Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział w Olsztynie działając na podstawie pkt. 18.2 Regulaminu Konkursu na twórcze prace projektowe na opracowanie projektu architektonicznego „BUDOWY CAŁOROCZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ NAD JEZIOREM KRZYWYM W OLSZTYNIE” informuje, że ulega zmianie załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – oświadczenie uczestnika konkursu wymagany wg zapisów pkt. 15.3 Regulaminu Konkursu, otrzymując nowe brzmienie .

W konsekwencji dokonania w/w zmiany informuję, że Zamawiający wprowadza nowy wzór załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu, który zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom konkursu w sposób określony w pkt. 18.2 Regulaminu Konkursu .

Wszystkie wprowadzone zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu konkursowym .

Zamawiający informuje ponadto, że wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich uczestników konkursu i zostaną przekazane uczestnikom, którzy otrzymali Regulamin Konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.osir.olsztyn.pl oraz www.olsztyn.sarp.org

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę