Konkurs SARP nr 1009

Data dodania: 01.08.2021 | Aktualizacja: 01.08.2021, 14:54:42

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław ogłasza

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Cel i przedmiot Konkursu:
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym,
przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem dwuetapowego Konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu.

Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego, oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

Nagrody:
Nagrodami w Konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 120 000,00 zł brutto (I Nagroda – 40 000,00 zł brutto, II Nagroda – 30 000,00 zł brutto i III Nagroda – 20 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 15 000,00 zł brutto każda), a także zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymała I Nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 23.08.2021

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: www.wroclaw.sarp.org.pl

Wszelka komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Platformę komunikacji elektronicznej SOLDEA EPZ: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Instrukcja filmowa korzystania z Platformy:
https://www.youtube.com/watch?v=FEpOx1P0Fds

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Wrocław
ul. Oławska 21/5-6
50-123 Wrocław
tel.: 71 343 19 28 / 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę