Konkurs na Zastępcę Dyrektora Departamentu Ładu Przestrzennego

Data dodania: 14.06.2004 | Aktualizacja: 14.06.2004, 00:00:00

SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ
ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ładu Przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

niezbędne:

dodatkowe:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) życiorysu, listu motywacyjnego i wypełnionego formularza zgłoszeniowego publikowanego w Biuletynie Służby Cywilnej oraz zamieszczanego na stronie internetowej www.usc.gov.pl wraz z następującymi dokumentami:

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Służby Cywilnej w pok. 18 lub przesłać do 15 czerwca 2004 r. (decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego), z dopiskiem na kopercie: "Konkurs nr K/131/04", pod adresem:

Urząd Służby Cywilnej
al. J.Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę