Konkurs na zagospodarowania terenu fragmentu centrum osiedla Podjuchy w Szczecinie

Data dodania: 02.09.2005 | Aktualizacja: 02.09.2005, 00:00:00

Architekt Miasta Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecinogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na: projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu fragmentu centrum osiedla Podjuchy w Szczecinie, między ulicami : Cichą, Granitową, Floriana Szarego i rzeką Regalicą.

 1. Przedmiot Konkursu.
  Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników konkursu:
  • koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania fragmentu centrum osiedla Podjuchy w Szczecinie, na terenie ograniczonym ulicami: Ciasną, Granitową, Floriana Szarego i rzeką Regalicą (ze szczególnymuwzględnieniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu między torem kolejowym a rzeką Regalicą);
  • koncepcji architektonicznej Osiedlowego Domu Kultury wraz z propozycją jego lokalizacji na terenie opracowania (wg załączonego programu).
 2. Forma Konkursu
  Organizator Konkursu ogłasza go jako jednoetapowy, otwarty.
 3. Regulamin Konkursu.
  Regulamin konkursu wraz z załącznikami można odbierać od dnia 01.09. 2005 r. w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w dniach i godzinach : poniedziałek - godz. 10:00-16:00, od wtorku do piątku - godz. 9:00-15:00, w pokoju 202 (Zespół ds. Rewitalizacji, WUiAB). Regulamin konkursu wydawany jest bezpłatnie. Regulamin można też pobrać ze strony www.szczecin.pl .
 4. Termin składania prac Konkursowych.
  Składanie prac konkursowych wyłącznie bezpośrednio przez uczestników konkursu lub pocztą kurierską do dnia 30.11. 2005 r. w Wydziale
  Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w godzinach 10:00-15:00, w pokoju 270. Prace dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Sąd Konkursowy.
 5. Nagrody.
  Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
  • I nagroda w wysokości 20 000 PLN
  • II nagroda w wysokości 15 000 PLN
  • III nagroda w wysokości 10 000 PLN
  • Dwa wyróżnienia po 5 000 PLN
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu.
  Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej i dyskusja odbędą się 14.12.2005 r., w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali nr 161 o godz. 12:00.
 7. Skład Zespołów Konkursowych.
  Skład zespołu konkursowego musi obejmować co najmniej jedną osobę, posiadającą stosowne uprawnienia projektowe (architektoniczne lub urbanistyczne). Numer posiadanych uprawnień należy wpisać w treści Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursowego.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę