Konkurs na zagospodarowania parku pofortecznego - Gdańsk

Data dodania: 09.08.2005 | Aktualizacja: 09.08.2005, 00:00:00

Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Gdańsku ogłasza konkurs urbanistyczno-architektonicznym Nr 95 na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku pofortecznego wchodzącego w skład fortyfikacji Zespołu Grodzisko w Gdańsku

 1. Organizator konkursu, zamawiający
  Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „TWIERDZA GDAŃSK” Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk z siedzibą przy ul. 3-Maja 9a, 80-802 Gdańsk, www.grodzisko.pl
  Niniejszy konkurs jest finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Gdańska
 2. Jednostka uprawniona do kontaktów z Uczestnikami Konkursu
  Jednostką odpowiedzialną za organizację konkursu jest: Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Gdańsku, siedziba: Politechnika Gdańska W. A., ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; www.tup.home.pl; jest to miejsce udostępnienia regulaminu konkursu oraz składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i składania prac konkursowych.
  Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Jaszczuk-Skolimowska – sekretarz organizacyjny konkursu (tel. 0602 577 046)
 3. Forma konkursu
  Konkurs ogólnopolski, otwarty, jednoetapowy, realizacyjny
 4. Przedmiot konkursu
  Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku pofortecznego wchodzącego w skład fortyfikacji Zespołu Grodzisko w Gdańsku jako parku edukacyjno-rekreacyjnego przy zachowaniu walorów historycznych przestrzeni.
 5. Warunki stawiane uczestnikom konkursu
  Opis warunków udziału w konkursie oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć uczestnik konkursu w celu potwierdzenia spełnienia warunków konkursu określone są w regulaminie konkursu.
 6. Terminy
  • Udostępnienie regulaminu konkursu – od 15 sierpnia 2005r.
  • Zgłoszenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 19 września 2005r.
  • Składanie prac konkursowych – 30 listopada 2005r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu – 16 grudnia 2005r.
 7. Kryteria oceny prac konkursowych
  • Jakość zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, w tym nowatorstwo i oryginalność oraz walory estetyczne - 50%
  • Atrakcyjność programu edukacyjnego zaproponowanych rozwiązań - 20%
  • Wyeksponowanie walorów historycznych przestrzeni w przyjętych rozwiązaniach projektowych- 20%
  • Ekonomika rozwiązań, w tym szacunkowy całkowity koszt inwestycji - 10%
 8. Nagrody
  Nagrodami w konkursie są: zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej, której sąd konkursowy przyzna I nagrodę oraz nagrody pieniężne: I nagroda 20 000,- zł, II nagroda 10 000,- zł, dwa wyróżnienia po 7 500,- zł każde
 9. Informacja dodatkowa
  Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu dostępne będą od 15 sierpnia 2005r. na internetowej stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich: www.tup.home.pl oraz Zamawiającego: www.grodzisko.pl
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę