Konkurs na projekt rekonstrukcji i zagospodarowania płyty Rynku Starego Miasta w Rzeszowie

Data dodania: 30.01.2004 | Aktualizacja: 30.01.2004, 00:00:00

Prezydent Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów
35-064, Rynek 1
tel. 017/875 45 46;
bozenab@rzeszow.um.gov.pl

ogłasza jednoetapowy

Konkurs na projekt rekonstrukcji i zagospodarowania płyty Rynku Starego Miasta w Rzeszowie wraz z wyjściem z podziemnej trasy turystycznej.

 1. Konkurs odbywa się w oparciu o ustawę z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz zasady określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. Z 2002 r. Nr 188, poz. 1574).
 2. Warunki konkursu i informacje związane z konkursem można uzyskać w siedzibie SARP Oddział Rzeszów, Rynek 8, 35-064 Rzeszów tel./fax 017 853 93 51, w cenie 150 zł. + VAT, od 27.01.2004 do 16.02.2004 r. w godz. od 10:00 do 16:00.
 3. Składanie kart identyfikacyjnych w siedzibie Oddział SARP jw. upływa 17.02.2004 do godz. 13:00. Otwarcie kart nastąpi 17.02.2004 o godz. 14:00.
 4. O wyniku kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni 19.02.2004 o godz. 13:00 przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora (Ratusz - Rynek 1) i Oddział SARP (Rynek 8) oraz na stronach internetowych www.bip.um.rzeszow.pl, www.erzeszow.pl i www.sarp.pl.
 5. Prace konkursowe uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Oddziału SARP w Rzeszowie, Rynek 8 w dniu 29 marca 2004 w godz. od 10:00 do 19:00 (osobiście lub pocztą kurierską). Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 oraz posiadają następujące uprawnienia:
  • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
  • przedłożą dokument potwierdzający członkostwo uczestnika w Okręgowej Izbie Architektów.
 7. W konkursie przewiduje się przyznanie I, II i III nagrody w następujących wysokościach
  • I nagroda 10 000 zł.
  • II nagroda 5 000 zł.
  • III nagroda 3 000 zł.
  oraz wyróżnienia honorowe.
  Nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnikom konkursu.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora w Rzeszowie, Ratusz - Rynek 1 dnia 6 kwietnia 2004 r. o godz. 16:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora i Oddz. SARP (www.bip.um.rzeszow.pl, www.erzeszow.pl i www.sarp.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora jw. i w siedzibie SARP.

Zobacz też komunikat Organizatora >> (2004-02-04)

Zobacz też Ogłoszenie werdyktu komisji konkursowej >> (2004-04-06)

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa
Franciszek Kosiorowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę