Konkurs na Operę Wrocławską

Data dodania: 20.02.2008 | Aktualizacja: 20.02.2008, 00:00:00

Opera Wrocławska zaprasza do udziału w konkursie: Koncepcja architektoniczna rozbudowy Opery Wrocławskiej we Wrocławiu wraz z budową sceny letniej

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej oraz koncepcja zagospodarowania terenu w granicach objętych opracowaniem konkursowym, w tym idea budynku frontowego od strony Placu Wolności.

Kryteria oceny złożonych prac konkursowych:

  1. Walory architektoniczne obiektu – waga 35%
  2. Walory funkcjonalne obiektu – waga 30%
  3. Ocena wysokości i wiarygodności zaproponowanych kosztów realizacji inwestycji - waga 15%
  4. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej , STWiOR, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego – waga 20%

Nagrody:
Zaproszenie autora najlepszej pracy, do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.
Organizator ustanowił nagrody pieniężne:
I nagroda - w wysokości 30 000 złotych;
II nagroda – w wysokości 20 000 złotych;
III nagroda – w wysokości 15 000 złotych;
Wyróżnienia - 10 000 złotych.

Pliki do pobrania (ogłoszenie , regulamin oraz załączniki)
http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=114

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę