Konkurs na krytą pływalnię w Oławie

Data dodania: 04.04.2008 | Aktualizacja: 04.04.2008, 00:00:00

Burmistrz Miasta Oława zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie:

Koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej budynku krytej pływalni w Oławie wraz zagospodarowaniem otaczającego terenu

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-funkcjonalna budynku Krytej Pływalni w Oławie wraz z zagospodarowania terenu w granicach objętych opracowaniem konkursowym.

Kryteria oceny złożonych prac konkursowych:

  1. Walory architektoniczne budynku - waga 40%
  2. Walory funkcjonalne obiektu - waga 45%
  3. Ocena wysokości i wiarygodności zaproponowanych kosztów realizacji inwestycji  - waga 15%

Nagrody:
Zaproszenie autorów dwóch najwyżej ocenionych prac konkursowych, do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z negocjacji bez ogłoszenia.

Organizator ustanowił nagrody pieniężne:
I nagroda - w wysokości 20 000 złotych;
II nagroda - w wysokości 15 000 złotych;
III nagroda - w wysokości 10 000 złotych;
Wyróżnienie - w wysokości 5 000 złotych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: 25.04.2008r.

Termin składania  prac konkursowych przez zakwalifikowanych uczestników Konkursu: 7.07.2008r.

Pliki do pobrania (ogłoszenie , regulamin konkursu oraz załączniki):
http://www.bip.olawa.ig.pl/webcm/przetargi?op=showTDocDocument&id=14093

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę