Konkurs na koncepcję Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie - Nowej Hucie.

Data dodania: 25.10.2004 | Aktualizacja: 25.10.2004, 00:00:00

Gmina Miejska Kraków
Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

ogłasza

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję "Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie – Nowej Hucie"

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna "Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie – Nowej Hucie ” przy ul. Ptaszyckiego (w sąsiedztwie stadionu k.s.Hutnik)

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obejmującej teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji oraz spełniającej założenia programowe opisane w regulaminie konkursu, na podstawie której zostanie wykonany projekt budowlany Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji

Konkurs jest zorganizowany jako jednoetapowy, ogólnopolski otwarty, urbanistyczno–architektoniczny, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora zwycięskiej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Nagrodami dodatkowymi są nagrody pieniężne dla 3 prac.

Regulamin konkursu (bez załączników) został udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego: www.krakow.pl. Regulamin wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie organizatora. Zamawiający przekaże uczestnikowi konkursu Regulamin konkursu wraz z załącznikami, na jego wniosek, w terminie 5 dni od jego zgłoszenia. Do wniosku o przekazanie regulaminu wraz z załącznikami należy dołączyć dowód wniesienia opłaty 50 pln za materiały konkursowe na niżej podany nr rachunku zamawiającego.
Nr rachunku bankowego 03 1060 0076 0000 3310 0002 5303

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 03 listopada 2004 r. do godz. 15:00 na adres Urząd Miasta Krakowa Wydział Organizacji i Nadzoru, Referat Zamówień Publicznych, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków.

Termin składania prac konkursowych – 12 stycznia 2005

Informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie organizatora:
Wydział Organizacji i Nadzoru, Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3, 4, 31-004 Kraków
oraz pod nr tel. 504 112 880.
Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Sekretarz organizacyjny konkursu Michał Miętka,
adres e-mail: m.mietka@onet.pl
w poniedziałki od godz.9.30 do 17.00 od wtorku do piątku od godz. 7:30 – 15:30

Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę