Konkurs - Poznań

Data dodania: 22.03.2007 | Aktualizacja: 22.03.2007, 00:00:00

Konkurs na opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej modernizacji i adaptacji kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu

ORGANIZATOR
Centrum Kultury "Zamek" - ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań www.zamek.poznan.pl
e-mail: sekretariat@zamek.poznan.pl
tel. 0-61 64 65 348
fax. 0-61 64 65 308

Do kontaktów z uczestnikami konkursu upoważniona jest pani Katarzyna Krajenka-Salewska
tel. 0-61 64 65 348.

REGULAMIN KONKURSU
dostępny w siedzibie organizatora konkursu przy ul. św. Marcin 80/82 w Poznaniu, w sekretariacie, pokój 134 do dnia 28.03.2007 roku oraz na stronie www.zamek.poznan.pl

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej pomieszczeń kompleksu Sali Wielkiej w CK Zamek.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
kryteria architektoniczne - waga kryterium 70%, kryteria realizacyjne - waga kryterium 30%.

MAKSYMALNY PLANOWANY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI
Według szacunków Inwestora koszt robót związanych z przebudową i adaptacją nie może przekroczyć 15 milionów złotych netto. Poza kosztami robót budowlanych zawiera on również planowane koszty wyposażenia obiektu oraz przygotowania inwestycji.
Wartość finansowa wykonania pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie może przekraczać 6 % wartości robót budowlano-montażowych netto wg kosztorysu inwestorskiego. Nadzór autorski będzie przedmiotem oddzielnej umowy zawartej z autorem projektu.

NAGRODY

HARMONOGRAM KONKURSU:

Sekretarz organizacyjny: arch. Ewa Żyburska - SARP, WOIA. Tel. (061) 855-08-46

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę