Konkurs - Olsztyn

Data dodania: 02.01.2006 | Aktualizacja: 02.01.2006, 00:00:00

Powiat olsztyński ogłasza, otwarty, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie

Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy o wartości nie przekraczającej 60 000 euro.Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy siedziby Starostwa Powiatowego w Olsztynie zlokalizowanej przy Placu Bema 5 w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, zawierającej:

  1. koncepcję techniczno-przestrzenną dla całego zadania budowlanego
  2. uproszczony program funkcjonalno-użytkowy
  3. kosztorys planowanych prac projektowych
  4. kosztorys planowanych robót budowlanych.

Zakres opracowań konkursowych zawiera regulamin konkursu.

Termin składania:

  1. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 19.01.2006 r. o godz. 10.00
  2. prac konkursowych upływa z dniem 15.03.2006 r. o godz. 10.00.
    Miejsce składania w/w wniosków i prac: siedziba zamawiającego – Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Nagrodami w konkursie będą:

  1. zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy ( pierwsza nagroda), celem zawarcia umowy na wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentów do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
  2. trzy nagrody dodatkowe po 8 000 zł za zajęcie od 1 do 3 miejsca dla autorów nagrodzonych prac, spełniających wymagania zawarte w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu można odebrać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatu Olsztyńskiego w pokoju nr 223, za odpłatnością w wysokości 150 zł, po złożeniu wniosku o jego przekazanie lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-olsztynski.pl oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę