Konkurs - Kielce

Data dodania: 17.08.2006 | Aktualizacja: 17.08.2006, 00:00:00

Targi Kielce Sp. z o.o. ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy i rozbudowy terenów i obiektów Targów Kielce wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Zakładowej 1 i 3 w Kielcach.

Warunki konkursu można uzyskać od dnia 14.08.2006r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Kielcach ul. Św. Leonarda 18 II p w godzinach od 10,00 do 14,00 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki lub wysyłką po przesłaniu faksu potwierdzenia wpłaty na konto SARP (SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce , ul. Leonarda 18,
25-304 Kielce nr konta: 61 1060 0076 0000 3200 0016 2567).
Telefon /+4841/ 344-37-21, fax /+4841/ 341-58-70.(NIP 959-09-00-470). Aby otrzymać rachunek należy przesłać dane do rachunku.

Sekretarz organizacyjny konkursu - architekt Regina Kozakiewicz Opałka tel. fax (+4841) 341 58 70, 502599015

Cena egzemplarza warunków z materiałami geodezyjnymi wynosi 100, 00 PLN.

Karty identyfikacyjne należy składać w siedzibie SARP O/Kielce
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce w terminie do dnia 04.09.2006r. do godziny 14:00 osobiście lub pocztą kurierską.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu dnia 06.09.2006r.

Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 20.11.2006r. do godziny 20,00 osobiście u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu w siedzibie SARP O/Kielce ul. Św. Leonarda 18, II p lub przesłać pocztą kurierską na w/ w adres.

Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki udziału w konkursie oraz kryteria oceny:
Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie konkursu”.

Forma konkursu:
- otwarty, jednoetapowy realizacyjny, z nagrodami, z zaproszeniem do realizacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy konkursowej
Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

Zamawiający upoważnia Komisję Konkursową do innego podziału nagród.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

Przedmiot konkursu:

  1. Opracowanie autorskiego programu przebudowy i rozbudowy terenów i obiektów Targów Kielce , w oparciu o ramowy program inwestora wraz z ideową kompleksową koncepcją przestrzenną przebudowy i docelowej rozbudowy w granicach opracowania .
  2. Opracowanie koncepcji ideowej docelowej rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów Targów Kielce.
  3. Opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej I-go etapu przebudowy i rozbudowy terenów i obiektów Targów Kielce.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę