Kongres Architektury Polskiej w Poznaniu

Data dodania: 01.04.2008 | Aktualizacja: 01.04.2008, 00:00:00

W dniach 23 – 25 maja 2008 odbędzie się w Poznaniu Kongres Architektury Polskiej, najważniejsze wydarzenie poświecone architekturze polskiej, które organizowane jest co 3 lata. Celem Kongresu jest przedstawienie kondycji architektury polskiej, sytuacji zawodowej środowiska architektów polskich, stanu legislacji zakresie architektury, planowania i inwestowania; przedstawienie dorobku architektów polskich w zakresie twórczości, realizacji, rozwoju naukowego i przedstawienie aktualnego poziomu kształcenia młodych architektów.

Hasłem przewodnim Kongresu jest „Przekaz architektury - architektura przekazu”, które wiąże Kongres Architektury Polskiej z Kongresem Międzynarodowej Unii Architektów U.I.A., który odbędzie się w tym roku w Turynie.
Dodatkowym celem jest również przygotowanie udziału polskiej delegacji w Kongresie U.I.A.

Nie bez znaczenia jest wybór miejsca Kongresu - jakim jest miasto Poznań. Miasto znane ze swej tradycyjnej gościnności, kontaktów międzynarodowych, miejsce wielu
interesujących inwestycji publicznych oraz inwestycji finansowanych przez kapitał polski i zagraniczny. Współorganizator, obok innych miast Polski, EURO 2012, miasto, które ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Poznań jest jednym z najstarszych miast polskich i posiada swój niewątpliwy dorobek w odbudowie, konserwacji i rewitalizacji zabytków.
Kongres Architektury Polskiej będzie więc bez wątpienia okazją do zapoznania się z tymi osiągnięciami przez gości Kongresu.

Przekaz architektury – architektura przekazu, hasło Kongresu, które w swej bardzo pojemnej formule pozwala na przedstawienie szerokiego spectrum aktywności, działań, badań związanych z architekturą. Będzie to forum wymiany myśli i poglądów, forum spotkań architektów i ich gości, wśród których będą władze rządowe, wojewódzkie i samorządowe, zaprzyjaźnione organizacje zawodowe, wybitni przedstawiciele zawodu architekta i kręgu biznesu, inwestorów i przemysłu materiałów budowlanych, jak również i sami mieszkańcy miasta będący odbiorcami tego „przekazu”.

Obrady Kongresu będą prowadzone zgodnie z założeniami Kongresu U.I.A., w trzech panelach tematycznych.
Pierwszy panel będzie dotyczył związków architektury z kulturą, odpowiedzialnością
architektów za zachowanie, ochronę i rewitalizowanie historycznej spuścizny materialnej oraz przekazywanie tych wartości społeczeństwu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu.
Drugi panel poświęcony będzie demokracji w planowaniu, wypracowaniu consensusu społecznego, uwzględniającego prawo, strategie i polityki rozwojowe, dające równe szanse innym, również najsłabszym.
Nadzieja to hasło przewodnie trzeciego panelu. Dyskutanci zmierzą się z następującymi tematami: jak przekazać potrzebę tworzenia dobrych projektów, które są przyjazne środowisku, jak budować, by przyszłe generacje żyły w lepszych warunkach.
Kongresowi towarzyszyć będą różnego rodzaju wystawy o tematyce architektonicznej - prezentacje dorobku polskich architektów, przegląd filmów o architekturze, warsztaty
studenckie czy wreszcie warsztaty dla dzieci – architektoniczne przedszkole.
Aktualny program Kongresu oraz informacje praktyczne związane z uczestnictwem znajdują się na stronie internetowej www.kongresarchitektury.pl

Kongres Architektury Polskiej jest organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich przy współpracy organizacyjnej Fundacji Twórców Architektury, Izby Architektów Rzeczypospolitej i Miasto Poznań

Kongres Architektury Polskiej w Poznaniu

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę