Konferencja "Odbudować nieodbudowane"

Data dodania: 07.09.2023 | Aktualizacja: 07.09.2023, 21:35:56

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań", która odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 września br. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Pałac Czapskich, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa).

Organizatorami wydarzenia są Spółka Pałac Saski sp. z o.o. oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, zaś partnerami Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Wydarzenie ma charakter otwarty, prowadzone będzie w językach angielskim i polskim. 

Tematyka konferencji koncentruje się wokół wątków odbudowy i rekonstrukcji obiektów o znaczeniu historycznym. W obliczu wielu dramatycznych wydarzeń XX wieku, społeczność międzynarodowa stanęła przed wyzwaniami związanymi z ochroną światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W tym czasie, szczególnie w wyniku konfliktów zbrojnych, utracony został cały szereg obiektów o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla lokalnych wspólnot, jak i ogółu ludzkości.

Zagadnienia te wydają się wyjątkowo aktualne w kontekście zniszczeń zabytkowych obiektów, których świadkami jesteśmy obecnie. Prowadzona przez Rosję wojna przeciwko Ukrainie to przede wszystkim straty ludzkie, ale także świadome niszczenie dziedzictwa, które jest dla społeczeństwa istotnym spoiwem, nośnikiem historii i tożsamości.

Międzynarodowa konferencja „Odbudować nieodbudowane” to okazja do dyskusji nad problematyką związaną z odbudową obiektów zabytkowych czy też obiektów, które projektuje się w historycznej formie. Z tematyką tą wiążą się zarówno wyzwania konserwatorskie, jak i architektoniczne czy urbanistyczne. Warto postawić także pytanie o wartości płynące z podejmowanych inicjatyw przywracania zniszczonych obiektów - nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie - oraz pochylić się nad wyzwaniem, jakim są projekty wpisujące historyczną zabudowę we współczesną tkankę miejską przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości kulturowej i historycznej mieszkańców.

W załączeniu przekazujemy program konferencji. 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 13 września br., za pośrednictwem korespondencji e-mail: konferencja@palacsaski.pl

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę