Delegacja SARP w Kijowie

Data dodania: 06.11.2004 | Aktualizacja: 06.11.2004, 00:00:00

W dniach 28 – 30 października 2004 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Architektów Ukrainy wizytę w Kijowie złożyła delegacja SARP w składzie:

Przedstawiciele SARP przed wyjazdem zwrócili się do redaktorów naczelnych pism:

z propozycją dołączenia do polskiej delegacji przedstawiciela redakcji z warunkiem pokrycia kosztów podróży. Z zaproszenia skorzystała „ARCHITEKTURA-Murator” delegując do udziału w wizycie zastępcę Redaktor Naczelnej kol. Zytę Kusztrę.
Podczas wizyty członkowie delegacji polskiej uczestniczyli w konferencji, podczas, której prezentowali zagadnienia organizacji zawodu architekta w Polsce, obowiązki Izb zarówno Urbanistów, jak i Architektów oraz Inżynierów Budownictwa, współpracy z władzami zwłaszcza w zakresie legislacji, praktyki zawodowej, konkursów, promocji, współpracy z ACE (Rada Architektów Europy) i ACCEE (Stowarzyszenie Architektów Europy Środkowej i Wschodniej), współpracy z mediami, promocją młodzieży, edukacją itp.
Stronę ukraińską interesowały zwłaszcza uregulowania prawne wynikające z przystąpienia Polski do UE i umocowania profesji architekta w nowych warunkach.
Przedstawiono wzajemne koncepcje systemu organizacyjnego Międzynarodowej Unii Architektów UIA, wymagającego zmiany po przystąpieniu 10 państw do UE.
Odbyła się prelekcja, podczas, której zaprezentowano współczesną polską architekturę - obiekty, które otrzymały prestiżowe nagrody w konkursie SARP na najlepsze realizacje i najlepsze realizacje z pieniędzy publicznych w latach 2001 i 2002.
W drugim dniu pobytu koledzy z Kijowa zaprezentowali naszej delegacji swoje miasto o ponad dziesięciowiekowej historii. Największy rozwój Kijowa przypada na okres końca XIX i początek XX wieku. Wówczas to powstało wiele kwartałów wypełnionych wspaniałymi VI-VIII kondygnacyjnymi mieszczańskimi kamienicami bogatych właścicieli. W ostatnich latach wiele z tych obiektów poddano rewitalizacji. Architekci ukraińscy zaprezentowali nam ponadto swoje dokonania w zakresie konserwacji zabytków (cerkwie prawosławne) jak i w dziedzinie planowania przestrzennego (wizytę w Instytucie Planowania Przestrzennego i zapoznania się z planem zagospodarowania Ukrainy, który był prezentowany na Biennale w Wenecji).
Na zakończenie pobytu reprezentacja polskich architektów złożyła zaproszenie skierowane do kolegów z Ukrainy do odwiedzenia Polski i uczestniczenia w obchodach Dnia Architekta podczas BUDMY, w styczniu przyszłego roku, w Poznaniu.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę