Zespół Ekspertów SARP

Data dodania: 08.09.2015 | Aktualizacja: 08.09.2015, 11:30:26

Stowarzyszenie Architektów Polskich powołało Zespół Ekspertów SARP, którego zadaniem i zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, jest służenie wiedzą merytoryczną we wszelkich sprawach związanych z kwestiami formalno-prawnymi dotyczącymi architektury oraz warsztatu zawodowego.

Zespół Ekspertów SARP przygotowuje opinie merytoryczne dla spraw o złożonych uwarunkowaniach formalnych, a nawiązane kontakty z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, innymi instytucjami zaangażowanymi w procedury inwestycyjne oraz administracją budowlaną i samorządami, w kwestiach zagadnień właściwych dla obszaru zainteresowań tych podmiotów, są podstawą współpracy w sprawach mogących wyjaśniać niejednoznaczne sytuacje prawne dotyczące procesów inwestycyjnych.

Stowarzyszenie Architektów Polskich potwierdzając wolę aktywnego uczestnictwa
w usprawnianiu i uczytelnianiu procedur dotyczących nowych inwestycji, może służyć swą wiedzą przez przygotowanie eksperckich opinii dla inwestycji podejmowanych
w skomplikowanych sytuacjach formalnych, zmniejszając ryzyko blokowania procesów
w bardziej zaawansowanych ich stadiach.

Zespół Ekspertów SARP gotów jest do współpracy przy opracowywaniu wykładni przepisów pozwalających na interpretacyjne ich odczytywanie, a środowiskowe doświadczenie pozwala na wyeliminowanie takich, które mogą być powodem opóźniania procedur nowych inwestycji.

Zakres oferowanych opinii eksperckich obejmuje całość zagadnień dotyczących szeroko pojmowanych działań inwestycyjnych.

Zespół Ekspertów zaprosił do współpracy specjalistów z zakresu regulacji formalnych dotyczących procedur inwestycyjnych i procesu projektowania oraz realizacji inwestycji z Izby Architektów RP i jest otwarty na współdziałanie z innymi osobami deklarującymi wiedzę i doświadczenie w obszarze jego działania.

O ile w Państwa działalności inwestycyjnej powstawałyby sytuacje wymagające rozstrzygnięć delimitujących możliwość podjęcia przez Państwa działań dotyczących aktywnego wkroczenia w inwestycje, których finalne powodzenie uwarunkowane jest możliwością wyprzedzającego wyjaśnienia złożonych sytuacji formalnych, to Zespół Ekspertów SARP deklaruje możliwość wykonania odpowiednich ekspertyz, jakie wykorzystując wiedzę i doświadczenie niekwestionowanych autorytetów zawodowych, pozwolą na ustalenie wysoce prawdopodobnych scenariuszy owych działań inwestycyjnych. Ekspertyzy takie pozwolą na możliwie pełne zidentyfikowanie zagrożeń dla powodzenia podejmowanych przez Państwa przedsięwzięć, definiując brzegowe warunki ich sukcesu.

Podobnie w sytuacjach ewentualnych sporów z partnerami inwestycyjnymi, Zespół Ekspertów SARP może dostarczyć eksperckie opinie mogące służyć wyjaśnieniu powstałych nieporozumień i wiodące do zgodnych z stanem formalnym rozstrzygnięć.

KONTAKT:
Zespół Ekspertów SARP ul. Foksal 2 00-366 Warszawa,
tel. + 48 22 827 87 12,
fax +48 22 827 87 13,
e-mail: sarp@sarp.org.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę