Zerowy ślad węglowy budynków.

Data dodania: 08.06.2021 | Aktualizacja: 08.06.2021, 10:20:47

Informacja prasowa

Zerowy ślad węglowy budynków.
PLGBC przedstawia „Mapę drogową dekarbonizacji budownictwa o roku 2050”.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) opracowało raport: „Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”. To publikacja przygotowana przez pierwszą green building council w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  Raport wskazuje ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany. Premiera odbędzie się 9 czerwca br., a towarzyszyć jej będzie otwarty webinar z autorami raportu.

Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego, które nakłada na podpisanych zobowiązanie, aby globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55%. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie dzięki dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki. 

Budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na kryzys klimatyczny oraz w dekarbonizacji gospodarki. Wraz z nimi przemysł budowlany jest odpowiedzialny za około 38% wszystkich światowych emisji dwutlenku węgla. 10% tych emisji jest uwalnianych podczas produkcji i transportu materiałów budowlanych oraz samego procesu budowy i rozbiórki, a 28% podczas eksploatacji. W regionie, w którym działa Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) budynki są odpowiedzialne za ponad 43% emisji gazów cieplarnianych. Globalne zasoby budowlane prawdopodobnie podwoją się do 2050 r., co spowoduje ogromny wzrost emisji, jeśli niewiele lub nic nie zostanie zrobione w celu zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych. Środowisko ekspertów uznaje, że dekarbonizacja budynków jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów złagodzenia najgorszych skutków zbliżającego się załamania klimatu.

W odpowiedzi na wyzwania, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z EBOiR przedstawia raport: „Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”.

Głównym celem raportu jest wskazanie ścieżki dekarbonizacji polskiego budownictwa prowadzącej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ma stanowić kompendium wiedzy i przewodnik do planowania oraz opracowania strategii przez dziewięć wyodrębnionych grup interesariuszy.

Zadanie EBOiR polega na wspieraniu krajów w ich przejściu do otwartej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Naszym celem jest również przekształcenie tych gospodarek w niskoemisyjne i zgodne z Porozumieniem Paryskim. Zdajemy sobie sprawę z istotnego wpływu sektora budowlanego na środowisko i społeczeństwo. Dlatego też wsparliśmy WorldGBC w opracowaniu polskiej mapy drogowej dekarbonizacji. Postrzegamy dekarbonizację sektora budowlanego jako szansę dla ekologicznych inwestycji. Bank ma wyjątkową pozycję do działania w ramach łańcucha wartości w budownictwie i w całym cyklu życia budynku. EBOiR będzie wspierał transformację rynku w ramach współpracy z partnerami, dla których środowisko i zrównoważony rozwój są priorytetami. - podsumowuje Alistair Clark, Dyrektor Zarządzający Departamentu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w EBOiR.

Raport stanowi „mapę drogową”, która pomoże zobrazować, jak kompleksowe wyzwanie stoi przed Polską, aby do roku 2050 zdekarbonizować sektor budownictwa. Równocześnie jest wezwaniem do podjęcia konkretnych działań w określonych ramach czasowych. Redukowanie emisyjności budynków (w całym cyklu życia) wymaga nieustannego zaangażowania i współpracy wielu stron i współpraca ta jest kluczowym zadaniem dla wszystkich zainteresowanych stron. 

- Ta ambitna mapa drogowa pokazuje, że dzięki podejściu uwzględniającemu cały cykl życia budynku, polski sektor budowlany może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej. To inspirujące widzieć naszych członków w europejskiej sieci regionalnej, którzy przewodzą działaniom na rzecz klimatu w kierunku pełnej dekarbonizacji środowiska budowlanego. Czekamy na publikację kolejnych dziewięciu krajowych map drogowych w ramach inicjatywy #BuildingLife w nadchodzących miesiącach - mówi Cristina Gamboa, CEO World Green Building Council.

Publikacja przedstawia propozycje konkretnych działań dla dziewięciu grup interesariuszy. Są nimi:  administracja rządowa i samorządy, deweloperzy, inwestorzy oraz właściciele budynków, projektanci (architekci i inżynierowie budownictwa), producenci materiałów i technologii budowlanych, wykonawcy, zarządcy budynków, instytucje finansowe oraz organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe i uczelnie. Po raz pierwszy pojawia się definicja budynku o całkowicie zerowym śladzie netto, obok 14 innych definicji, celów i przykładów.

Raport jest podzielony na dziewięć sekcji, z których pierwsze osiem stanowi tło i kontekst, i będzie szczególnie przydatne dla osób, dla których tematyka dekarbonizacji budownictwa jest stosunkowo nowym zagadnieniem.

Ostatnia sekcja - mapa drogowa - pomoże organizacjom w całym łańcuchu wartości w opracowaniu skutecznych strategii dekarbonizacji. Zawiera ona konkretne i określone w czasie cele do roku 2050, podzielone według grup interesariuszy. Można się do nich odnosić przy każdym planowaniu i podejmowaniu decyzji mających wpływ na wysiłki w zakresie dekarbonizacji.

Prace nad raportem poprzedzały konsultacje z blisko 40 organizacjami i instytucjami branżowymi w Polsce. 

Przedstawiona w raporcie ścieżka doprowadzenia do dekarbonizacji polskich zasobów budowlanych oraz sektora budownictwa jest bez wątpienia bardzo ambitna. Jednakże bez tak śmiałych wizji niemożliwym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. W drugiej kolejności, ambitne wizje muszą przekładać się na ambitne strategie, bo tylko zdecydowane, zintensyfikowane i długofalowe działania pozwolą na wypełnienie celów porozumienia paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu. Liczymy, że niniejszy raport stanie się osią wszelkich działań, które musimy podejmować  - podsumowuje Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC.

Autorami Raportu są: Alicja Kuczera (PLGBC), Mateusz Płoszaj-Mazurek (Bjerg Arkitektur Polska). 

Współpraca: Alexander Hadziivanov (EBOiR), Audrey Nugent (WorldGBC), Stephen Richardson (WorldGBC).

Za redakcję odpowiadała Ewa Łydkowska (Vastint Poland).

Przygotowanie raportu wsparła grupa robocza  składająca się z ekspertów: Hubert Bukowski (Innowo), Elżbieta Czerpak (Knight Frank), Agata Golec (Skanska), Ewelina Grodzicka (HB Reavis), Piotr Jurkiewicz (OW SARP), Ewa Kowalska-Ocneanu (WSP Polska), Henryk Kwapisz (Saint-Gobain), Bartosz Marcol (Arup Polska), Janusz Mizerny (Sweco Polska), Marta Siczek (Interface), Adam Targowski (Skanska).

Premiera raportu Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050” odbędzie się 9 czerwca br. Wprowadzeniem do niego będzie otwarty webinar z udziałem ekspertów i autorów publikacji: Alicji Kuczery (PLGBC), Julii Manning (EBOiR), Mateusza Płoszaja-Mazurka (Bjerg Arkitektur Polska) i Adama Targowskiego (Skanska).

Informacje i rejestracja: https://plgbc.org.pl/wyd_i_szkol/premiera-raportu-zerowy-slad-weglowy-budynkow-mapa-drogowa-dekarbonizacji-budownictwa-do-roku-2050/

Raport dostępny będzie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Prace nad zagadnieniem dekarbonizacji budownictwa będą kontynuowane i rozwijane w ramach kampanii #BuildingLife, prowadzonej przez World Green Building Council, finansowanej przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jej  celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład. 10 europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowuje plan działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków. 

https://plgbc.org.pl/


O Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę