XXVI Międzynarodowy Kongres Architektury UIA w Seulu

Data dodania: 27.09.2017 | Aktualizacja: 27.09.2017, 13:33:49

W dniach 03-07.09.2017 w Seulu odbył się XXVI Międzynarodowy Kongres Architektury UIA w Seulu.

Stowarzyszenie Architektów Polskich, jako członek Międzynarodowej Unii Architektów UIA, reprezentowane było (jako oficjalna delegacja SARP) przez dr arch. Jerzego Grochulskiego, 1go Wiceprezesa SARP, Członka Rady UIA i Współdyrektora Międzynarodowej Komisji Konkursowej UIA (UIA ICC), prof. arch. Jerzego Uścinowicza, Członka Zarządu Głównego SARP, Dyrektora Grupy Roboczej UIA „Spiritual Places” , arch. Krzysztofa Chwaliboga, członka SARP, Współyrektora Grupy Roboczej UIA „Architecture for All”.

Podczas Kongresu, SARP zaprezentowało 3 wystawy:

Parterem dwóch z nich (Wystawy „Sacrum – profanum - sacrum” (The Sacred – The Profane – The Sacred”)”Programu Roboczego Międzynarodowej Unii Architektów UIA Work Programme “Spiritual Places”) oraz wystawy Narodowej polskiej Sekcji Członkowskiej UIA był Instytut Adama Mickiewicza (www.culture.pl). Wystawy realizowane były w boksach ekspozycyjnych udostępnionych przez organizatorów Kongresu, stanowiących fragment całościowej ekspozycji sekcji narodowych i programów roboczych połączonej z przestrzenią dedykowaną warsztatom i seminariom tematycznym (w tym studenckiemu forum dyskusyjnemu).

Wystawa „Sacrum – profanum - sacrum” (The Sacred – The Profane – The Sacred”) Programu Roboczego Międzynarodowej Unii Architektów UIA Work Programme “Spiritual Places” – zgodnie z projektem – była istotnym, modelowym przedstawieniem zarówno problemów dzisiejszej architektury sakralnej, deprecjonowania lub umniejszania jej duchowego statusu w różnych krajach, jak też przede wszystkim ukazaniem ideowego, metodycznego wkładu architektury miejsc duchowych do światowego dziedzictwa kultury, budowanego z pełnym poszanowaniem odmienności i różnorodności.

Wystawa Narodowa obejmowała najlepsze obiekty, wyłonione w konkursach “Nagroda Roku SARP”, „Nagroda SARP na najlepszą realizację obiektu wzniesionego z wykorzystaniem środków publicznych” (edycji 2014 i 2015) oraz te, które zdobyły prestiżowe nagrody międzynarodowe (Mies van der Rohe European Union Award for Architecture, World Architecture Festival, etc.). Dobór fotogramów prezentowanych w ramach ekspozycji kongresowej dokonało jury krajowe powołane przez Zarząd Główny SARP. Dobór fotogramów nastąpił spośród materiałów graficznych przedstawionych przez autorów poszczególnych realizacji.

Wystawa Polskiej Sekcji Narodowej była ściśle związana z odbywającą się dnia 6 września 2017 sesją SARP, pn. „Form Follows Freedom”, poświęconą prezentacji osiągnięć polskich architektów w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat po poprzednim Kongresie UIA w Durbanie (Afryka Południowa). Sesja moderowana była kolejno przez wszystkich delegatów SARP.

Program sesji przedstawiony został w oficjalnych materiałach Kongresu wraz z krótka prezentacja tematyki poszczególnych wystąpień prelegentów.

W sesji przedstawione zostały:

Koncepcja seminarium założyła szersze omówienie tła historycznego umożliwiającego jakościowy wzrost projektowanych i realizowanych obiektów, z akcentowaniem przemian społeczno – politycznych jako swego rodzaju determinanty tych przemian. 

Przedstawione zostały też ograniczenia jeszcze pełniejszego rozwoju twórczości architektonicznej wynikające z uwarunkowań obserwowanych obecnie przemian cywilizacyjnych.

Rozważania na ten temat prowadzone były w odniesieniu do problematyki funkcjonowania w Polsce instytucji konkursu architektonicznego, skali zjawiska wbudowywania instytucji konkursu w system zamówień publicznych dot. szeroko rozumianych procesów inwestycyjnych.

Pokaz zawierał również analizę udziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w promocji postępowań konkursowych, z zamiarem przedstawienia jej w kontekście prawodawstwa w sferze zamówień publicznych na prace projektowe oraz zdolności środowiska zawodowego do „ulepszania” systemu prawnego regulującego procedury konkursowe.

Drugim z tematów wiodących sesji była kwestia formalnego istnienia dokumentu "Polityki architektonicznej" państwa, a sprawa ta omawiana była w odniesieniu do społecznych zabiegów mających prowadzić do powstania i formalnej jego akceptacji przez rząd. Całość tego zagadnienia zaprezentowana została z perspektywy istnienia podobnych dokumentów w innych krajach oraz skutków jakie są nimi wywoływane w sferze kreacji architektonicznej.

Tłem tej części sesji był komentarz na temat zmian prawodawstwa dotyczącego twórczości architektonicznej.

Zamiarem występujących było przedstawienie również problemu deglomeracji i skomentowanie go w odniesieniu do zmian prawodawstwa dotyczącego zagadnień rewitalizacyjnych i ze sfery ochrony substancji zabytkowej.

Dla uzupełnienia obrazu twórczości architektonicznej przedstawione zostały również refleksje na temat funkcjonowania w kraju dwóch organizacji skupiających architektów - stowarzyszenia i izby zawodowej; ich wzajemnych relacji, pól współdziałania i rozłączności aktywności każdej z nich.

W tej części sesji przedstawione zostały też komentarze na temat wyższego szkolnictwa architektonicznego, z próbą jego oceny jakościowej - zwłaszcza w odniesieniu do szkół prywatnych oraz wyraźnego zjawiska feminizacji studenckiego środowiska akademickiego.

Sesję prowadzili wszyscy trzej delegaci SARP.


Culture.pl: promocja polskiego designu na świecie

Celem Instytutu Adama Mickiewicza, państwowej instytucji kultury działającej pod marką Culture.pl, jest promowanie Polski i polskiej kultury za granicą. Prezentując wysokiej jakości inicjatywy i wydarzenia z dziedziny sztuki, muzyki i designu, Instytut Adama Mickiewicza stara się przybliżyć zagranicznej publiczności współczesną polską kulturę.

Portal Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie. To także największe i najbardziej wszechstronne źródło wiedzy o polskiej kulturze. Specjalna zakładka poświęcona designowi prezentuje najnowsze trendy we współczesnym polskim designie i najnowsze projekty polskich twórców – zarówno tych młodych i obiecujących, jak również doświadczonych i cieszących się światowym uznaniem.

Zakrojona na szeroką, ogólnoświatową skalę promocja polskiego wzornictwa to jeden z priorytetów operacyjnych Instytutu Adama Mickiewicza. Design służy jako platforma do prezentacji współczesnej polskiej kultury i promocji polskiej kreatywności. Kluczem do sukcesu jest owocna współpraca z renomowanymi partnerami, takimi jak: Ventura Lambrate (Mediolan), London Design Festival, Maison&Objet (Paryż), Paris Design Week, DW! Sao Paulo Design Weekend, Inno Design Tech Expo (Hongkong), Business of Design Week (Hongkong), Istanbul Design Biennale, International Furniture Fair Singapore, Design Trade Copenhagen, International Contemporary Furniture Fair (Nowy Jork), Wanted Design (Nowy Jork), Stockholm Furniture and Light Fair, What Design Can Do! (Amsterdam), Dutch Design Week (Eindhoven), London Design Biennale oraz Wallpaper*.

www.culture.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę