XXII Światowy Kongres UIA - Istambuł 2005

Data dodania: 06.11.2004 | Aktualizacja: 06.11.2004, 00:00:00

MIĘDZYNARODOWE OGŁOSZENIE DO ARCHITEKTÓW ORAZ ZAWODÓW POKREWNYCH, AKADEMIKÓW I STUDENTÓW ŚWIATA

TEMAT KONGRESU

XXII Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) odbędzie się w Istambule w dniach od 3. do 7. lipca 2005 roku. Organizowane co trzy lata od 1948 roku, Światowe Kongresy UIA stały się platformą dyskusji globalnych problemów architektury. Gospodarzem Kongresu UIA 2005 w Istambule jest Izba Architektów Turcji, a jego tematem "Miasta: Wielki Bazar Architektury".

Temat zasadza się na koncepcji, że "bazar" jako metafora, w swym kulturowym i ekonomicznym znaczeniu, sugeruje: rynek, kapitał, inwestycje, wymianę... Wyzwania stojące przed profesją; nowe zadania w budowaniu i utrzymaniu miast, będą tu rozważane w relacji do podstawowych obowiązków architektury względem kultury i ekonomiki miasta. Międzynarodowa Unia Architektów i jej narodowe organizacje członkowskie nieustająco głoszą poparcie dla podtrzymania biologicznej i kulturowej różnorodności ludzkich siedlisk. Dlatego dzisiaj, wobec naturalnych katastrof, zagrożeń ekologicznych i globalnej przemocy w tle, w ramach swej dyscypliny i zawodu to architekci są powołani do zajęcia bardziej twardego stanowiska przeciw nieodpowiedzialnym praktykom budowania, praktykom degradującym ich szlachetny zawód.

ZGŁASZANIE REFERATÓW, WYSTAW ORAZ UDZIAŁU W FORUM

Pomysł bazaru czy rynku jako "forum" gdzie następuje wymiana idei, ich dyskutowanie oraz rywalizacja o uznanie, będzie tworzył strukturę Kongresu na równi z jego tematyką.
UIA 2005 realizowany będzie w Kongresowej Dolinie Istambułu, zorganizowanej według pomysłu bazarów, tak aby poza zwykłymi sesjami kongresowymi móc pomieścić wydarzenia alternatywne. Uczestnicy mogą wybrać sposób udziału jaki będzie najlepiej odpowiadał potrzebom ich prezentacji oraz wysłać odpowiedni abstrakt lub jej zarys. Sposób uczestnictwa obejmować może: referaty, wystawy (w postaci posteru lub prezentacja multi - medialnej) oraz działania forum (warsztat, panel, mini-sympozjum, pokój rozmów, kącik mówcy etc.). Oczekuje się udziału przedstawicieli różnych dyscyplin i zawodów, wszystkich zainteresowanych problematyką miasta na całym świecie.
Akademicki program Kongresu został ułożony według czterech tematów:

  1. "Celebration of World’s Cities" jako Program UIA 2002-2004
  2. Architektura i życie w mieście
  3. Architektura miasta
  4. Zawód architekta i edukacja wobec miasta

Dla uzyskania pełnej informacji o tematyce Kongresu i jego poszczególnych tematach
http://www.uia2005istanbul.org/egine.php?ID=27

Dla uzyskania informacji o sposobach uczestnictwa i warunkach wysyłki
http://www.uia2005istanbul.org/engine.php?ID+3

Aby przeczytać zarys programu i warunki rejestracji odwiedź proszę oficjalną stronę;
http://www.uia2005istanbul.org

KALENDARZ

Zgłoszenia (oraz pytania), dotyczące programu akademickiego oraz referatów powinny być kierowane do:
Aydan Balamir, Scientific Committee Secretary
METU Faculty of Architecture 06531 Ankara, TURCJA
Fax: 90 312 418 0361
e-mail: submissions@uia2005istanbul.org

INFORMACJE TECHNICZNE:

Formy prezentacji:

Zgłoszenia
Referaty ustne:
Pisemne: abstrakty referatów w języku angielskim, nie dłuższe, niż 300-400 słów. Dozwolona ilustracja (jedna) musi być w formacie informatycznym jpg. Prezentacje ustne podczas Kongresu mogą być w jednym z 5 języków: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub tureckim.

Pokazy:
Zarysy proponowanych form wizualnych, w języku angielskim, 200-300 słów. Dozwolone ilustracje (do dwóch) muszą być w formacie informatycznym jpg. Ostateczne ustalenia, dotyczące kształtu prezentacji, będą podane w późniejszym terminie.

Inne formy "forum activities" (warsztaty, panele dyskusyjne, etc.):
Abstrakty i/lub zarysy proponowanych działań, w języku angielskim, 200-400 słów. Konspekty muszą zawierać scenariusz, temat, nazwiska prowadzących i/lub głównych uczestników sesji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ("Abstracts-Submissions Form") musi być wypełniony przez każdego z uczestników. Przy wypełnianiu formularza należy odwołać się do numerów sekcji tematycznych, znajdujących się w programie Kongresu ("Table of Contents").

TEKSTY muszą być w standardowych plikach MS Word (bez specjalnych czcionek i efektów). MATERIAŁY WIZUALNE muszą być w formacie informatycznym jpg.

ZGŁOSZENIA wraz ze wszystkimi materiałami muszą być przesłane pocztą elektroniczną (e-mail), lub listem poleconym na CD-ROM'ie

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę