XVIII EDYCJA KONKURSU "POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE" - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ

Data dodania: 21.10.2014 | Aktualizacja: 21.10.2014, 00:00:00

Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłasza kolejną, XVIII edycję konkursu na najlepsze realizacje z użyciem technologii betonowej, wykonane i przekazane do użytku do końca 2013 roku.
Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

  1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
  2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony  maszynopisu formatu A-4,
  3. składu zespołu autorskiego (dane kontaktowe)
  4. dane inwestora oraz wykonawcy (dane kontaktowe)
  5. autorstwo przekazanych do publikacji zdjęć
  6. materiały  w wersji elektronicznej na płycie CD:

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 31.10. 2014 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

 

Zgłoszenia prac przyjmuje Dział Wydawnictw i Promocji Architektury Zarządu Głównego SARP do dnia 31 października 2014 r. 00-950 Warszawa, ul. Foksal 2.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę