XIX EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

Data dodania: 21.07.2015 | Aktualizacja: 28.09.2015, 14:14:10

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 19. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej
w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu. W przypadku XIX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2014 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

  1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
  2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony  maszynopisu formatu A-4
  3. składu zespołu autorskiego + dane kontaktowe
  4. wszystkie powyżej wymienione materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
    • 8-12 pojedyńczych zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) + autorzy zdjęć
    • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Polski Cement w Architekturze,
    • skrócony opis autorski max. 1600 znaków.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 30.10. 2014 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Zgłoszenia prac przyjmuje Dział Wydawnictw i Promocji Architektury Zarządu Głównego SARP do dnia 30 września 2015 r. 00-950 Warszawa, ul. Foksal 2.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę