Wobec wydarzeń wokół konkursu na Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Data dodania: 25.06.2006 | Aktualizacja: 25.06.2006, 00:00:00

Uważamy, że kontynuacja konkursu na projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z przywróceniem udziału w nim 123 architektów, jest najważniejsza. Taka szansa istnieje.

Jest to jedyny sposób na wyjście z twarzą z kryzysu. Podpisujemy się pod stanowiskiem międzynarodowych jurorów, środowiska architektów reprezentowanych przez SARP i Krajową Izbę Architektów oraz opinią międzynarodową prezentowaną w prasie fachowej, a także polską opinią publiczną, żywo reagującą na wydarzenia wokół konkursu. 76 architektów, którzy przebrnęli przez niezwykle skomplikowaną kwalifikację formalną, uczestniczących 20 czerwca w seminarium w Pałacu Kultury, rozważało w tej sytuacji wycofanie się z konkursu.

Mamy wciąż nadzieję, że prawnicy dokonają interpretacji prawa, która umożliwi powrót do procedury kwalifikacji formalnej 123 architektom. Inne polskie miasta stosowały już bardziej przyjazne dla architektów procedury kwalifikacji, przyjmując odpowiednie oświadczenia zamiast wielu dokumentów. Już w trakcie trwania konkursu, 24 maja br., weszło w życie znowelizowane prawo zamówień publicznych. Otwiera to również nowe możliwości. Dziś oczekujemy interpretacji prawnych wychodzących naprzeciw architektom i idei Konkursu, a nie służących głównie bezpieczeństwu formalnemu.

W najbliższy poniedziałek, Prezydent Miasta Warszawy, Pan Mirosław Kochalski, zapowiedział ważną decyzję w tej sprawie. Apelujemy do Pana Prezydenta, aby wzniósł się ponad paragrafy, tak, aby nasze wspólne ambicje nie zginęły pod góra przepisów. Wiemy, jak bardzo o takie rozstrzygniecie zabiega Naczelny Architekt Warszawy,

Przewodniczący Jury, Pan Michał Borowski.

Wszyscy pamiętamy zaangażowanie Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego, aby w marcu 2005 r. było możliwe zawarcie ponad podziałami politycznymi porozumienia w sprawie Muzeum, pomiędzy Miastem Warszawa a ówczesnym Ministrem Kultury Panem Waldemarem Dąbrowskim. Prosimy Pana Prezydenta RP o zaangażowanie swojego autorytetu i pomoc w tej sprawie.

Ogłaszając konkurs 15 grudnia ubiegłego roku, Pan Kazimierz Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreślił, jak ważny jest to projekt dla kultury narodowej oraz, że stanowi on priorytet polityki kulturalnej.

Wciąż wierzymy, że realizacja naszego wspólnego marzenia jest możliwa i Muzeum zostanie otwarte na przełomie 2009/2010 roku. Pamiętajmy o tym, co najważniejsze:

Polska potrzebuje pierwszego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a Warszawa budynku klasy światowej, który stanie się jej nową wizytówką

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę