VI edycja Konkursu im. Malgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Data dodania: 07.01.2004 | Aktualizacja: 07.01.2004, 00:00:00

Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego została ustanowiona przez Fundację dla Polski z inicjatywy rodzin państwa Baczko i Zakrzewskich, grupy przyjaciół i Stowarzyszenia Solidarność Francja-Polska. Zamierzeniem twórców Nagrody było uhonorowanie pamięci Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego – polskich architektów tworzących we Francji a specjalizujących się w projektowaniu obiektów budownictwa społeczno-publicznego.

Cele konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnianie rozwiązań architektonicznych w tematyce bliskiej patronom Nagrody:

a także popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne źródła energii.

Nagroda ma umożliwić młodym architektom i inżynierom budowlanym, zainteresowanym wyżej określoną tematyką, dalsze kształcenie, doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie architektury, a także zapoznanie się z zagranicznymi rozwiązaniami w tych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń francuskich.

Jury:
Jury, nominowane przez Radę Fundacji dla Polski w porozumieniu z rodzinami Baczko i Zakrzewskich, ocenia prace konkursowe i decyduje o przyznaniu nagród.
W skład Jury wchodzą: Stanisław Fiszer (Przewodniczący Jury, architekt), Tadeusz Baczko (ekonomista), Michel Cova (inżynier, scenograf), Jacek Cybis (architekt), Janusz Pachowski (architekt), Karol Sachs (Prezes Rady Fundacji dla Polski), Andrzej Sowa (architekt), Krystyna Vinaver (ekonomista), Paweł Zakrzewski (inżynier).

Nagroda:
Główną nagrodą jest 10 000 złotych z przeznaczeniem na wyjazd studyjny.
Jury przyzna również trzy miesięczne stypendia we Francji, których Fundatorem jest Ambasada Francji w Polsce.

Harmonogram VI edycji:

Adresaci konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wydziałów architektury i budownictwa, którzy nie ukończyli 40 lat lub uzyskali dyplom nie dawniej niż 10 lat przed datą 31 marca 2004 roku.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty indywidualne lub zespołów niezinstytucjonalizowanych.

Wymagania konkursowe:
Praca konkursowa musi zawierać:

Prace należy składać w siedzibie Fundacji dla Polski (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5, III p.,
tel. (22) 828 9128 wewn. 137, fax: (22) 828 9129,
e-mail: kinga.zawadzka@szpitalna.ngo.pl, www.fdp.org.pl)

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę