SARP beneficjentem PROO

Data dodania: 06.06.2022 | Aktualizacja: 06.06.2022, 10:14:00

Stowarzyszenie Architektów Polskich beneficjentem Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Architektów Polskich zostało beneficjentem Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Dzięki dotacji w wys. 6300 PLN, ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO5, sfinansowana została składka członkowska SARP za rok 2022 na rzecz Międzynarodowej Unii Architektów UIA.

Polska była jednym z krajów założycielskich UIA i od tego czasu (1948 r.) SARP nieprzerwanie działa w jej strukturach.

UIA zrzesza organizacje architektoniczne z całego świata i ma znaczny wpływ na kreowanie środowiska zbudowanego.

Od wielu lat SARP aktywnie uczestniczy w działaniach UIA, mając swoich reprezentantów w strategicznych ciałach statutowych tej organizacji, takich jak, Rada UIA, Międzynarodowy Komitet Konkursowy, czy Grupy i Programy Robocze.

Urzędujący Prezes SARP, jako reprezentant Polskiej Sekcji Członkowskiej UIA, ma obowiązek uczestniczenia w Zebraniach Prezesów II Regionu UIA, podczas których poruszane są kwestie, istotne dla architektów, środowiska i ładu przestrzennego w Regionie.

Od 2011 r. dr arch. Jerzy Grochulski, obecnie pełniący obowiązki Prezesa SARP, pełnił zaszczytną funkcję członka Rady II Regionu UIA, a od Kongresu w 2021 r (wybrany przez Walne Zgromadzenie UIA) funkcję tę pełni arch. Bohdan Lisowski (Prezes SARP w latach 2019-2022), co wiąże się z częstym uczestnictwem w zebraniach, podczas których dyskutowane są bieżące problemy, z jakimi zmagają się architekci w Regionie II oraz podejmowane są starania, aby rozwiązać je z największa korzyścią dla społeczeństwa.

Ponadto nieprzerwanie od 2014 r. dr arch. Jerzy Grochulski, jest jednym z dwóch Dyrektorów Międzynarodowej Komisji Konkursowej UIA (UIA ICC). Komisja ta zajmuje się opiniowaniem międzynarodowych konkursów architektonicznych, w wyniku których powstają na całym świecie obiekty, służące społecznościom. Prace UIA ICC mają duży wpływ na jakość nowopowstających budynków i przestrzeni. Jerzy Grochulski, członek komisji współtworzył: "GUIDELINES UIA COMPETITION GUIDE FOR DESIGN COMPETITIONS IN

ARCHITECTURE AND RELATED FIELDS interpreting and implementing the UNESCO “Standard Regulations for International Competitions in Architecture and Town-Planning”.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę