Rozstrzygnięcie konkursu na budynek Filharmonii Olsztyńskiej

Data dodania: 11.03.2005 | Aktualizacja: 11.03.2005, 00:00:00

I nagroda (37.000 PLN) - praca nr FO-23(200023)

CONSULTOR sp. z o.o.
Poznań

Skład zespołu autorskiego:

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:
Praca w sposób najlepszy realizuje cel konkursu poprzez:

  1. Prawidłowe rozwiązanie układu urbanistycznego, umożliwiające trafną lokalizację obiektu Filharmonii Olsztyńskiej, uzyskanie "zamknięć widokowych" na osi ul. B. Głowackiego i z kierunku ul. Kościuszki, oraz wyjątkowe wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej - wielopoziomowego placu miejskiego w rejonie partii wejściowej do obiektu.
  2. Rozwiązanie bryły zabudowy w skali nawiązującej do sąsiedniego budynku Szkoły Muzycznej oraz stworzenie indywidualnej formy projektowanego obiektu.
  3. Twórczą realizację programu użytkowego Filharmonii umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie obiektu a przede wszystkim sali koncertowej dającej szansę na dobrą akustykę przy realizacji koncertów i małych form scenicznych.
  4. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań elewacyjnych dających szansę na zastosowanie, przy realizacji obiektu, szlachetnych materiałów, współgrających z rangą projektowanego obiektu.

Uwaga Sądu: elewacja musi być realizowana z najlepszych materiałów.

II nagroda (27.000 PLN) - praca nr FO-16(554548)

Warsztat Architektury
Pracownia Autorska
Krzysztof Kozłowski
Sopot

Skład zespołu autorskiego:

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:
Praca w sposób interesujący rozwiązuje problem "zamknięć widokowych" na osi ul. B. Głowackiego i z kierunku ul. Kościuszki. Walorem pracy są przemyślane, atrakcyjne wnętrza obiektu, trafnie współgrające z funkcją Filharmonii.

III nagroda (17.000 PLN) - praca nr FO-17(054053)

TREX sp. z o.o.
Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:
Praca nagrodzona za poszukiwania lapidarnej a jednocześnie współgrającej z zabudową otaczającą formy architektonicznej oraz za próbę zorganizowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej przed wejściem głównym do obiektu.

Wyróżnienie równorzędne (7.000 PLN) - praca nr FO-28(212105)

tmA Architecture SARL D’Architecture
Paryż
Francja

Skład zespołu autorskiego:

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:
Praca wyróżniona za bardzo ciekawe i twórcze poszukiwania formy projektowanego obiektu Filharmonii oraz interesującą próbę powiązania przestrzeni zewnętrznej (placu przed wejściem do obiektu) z wewnętrzną przestrzenią foyer.

Wyróżnienie równorzędne (7.000 PLN) - praca nr FO-26(769125)

2N Studio Architektury
Beata Młynarska-Nawratek
Gliwice

Autorzy:

Współpraca autorska:

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:
Opracowanie wyróżnione za interesujące i bardzo odważne poszukiwania twórcze oraz za konsekwentną realizację założeń ideowych.

Wyróżnienie równorzędne (7.000 PLN) - praca nr FO-01(739040)

MEGALIT sp. z o.o.
Olsztyn

Skład zespołu autorskiego:

współpraca:
Janusz Michałowicz, Jacek Kwiatkowski, Mariusz Turczyński,
Krystyna Wiktorko, Regina Anielska

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:
Praca wyróżniona za próbę stworzenia spójnego, jednolitego zespołu zabudowy, obejmującego budynki istniejącej Szkoły Muzycznej i projektowanej Filharmonii

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę