ROZSTRZYGNIĘCIE 50. EDYCJI NAGRODY DYPLOM ROKU 2014 IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO

Data dodania: 08.04.2014 | Aktualizacja: 08.04.2014, 00:00:00

Dnia 5 kwietnia 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie, odbyła się jubileuszowa uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP na najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych – DYPLOM ROKU 2014. Była to 50. edycja tego konkursu.

 

Nagroda ta jest przyznawana od 1964 roku, w jej początkowym brzmieniu nazywana  Nagrodą SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija, później Doroczną Nagrodą SARP za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziałach Architektury polskich uczelni - o nazwie Dyplom Roku.

W 2000 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich wybierając Zbyszka Zawistowskiego patronem Nagrody na Najlepszy Dyplom wykonany na polskich uczelniach architektonicznych – chciał uhonorować tego wybitnego architekta, byłego Prezesa ZG SARP, przedwcześnie zmarłego w 1998 roku.

 

Do Nagrody na najlepszy Dyplom zgłaszane są projekty zakwalifikowane przez Komisję powołaną przez właściwy Zarząd Oddziału SARP w porozumieniu z Wydziałem Architektury. Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z 12-tu uczelni architektonicznych w całym kraju. W tym roku zgłoszonych zostało 31 prac dyplomowych.

 

Jury obradowało w składzie:

 

 

 

 

DOROCZNĄ NAGRODĘ SARP  im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM  ROKU 2014 otrzymała:   

  

mgr inż. arch. Zofia BEDNARCZYK

temat: LOTNISKO W BIELSKU-BIAŁEJ

promotor: dr inż. arch. Piotr WRÓBEL

wykonana na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Nagrodę przyznano za:

za modelowe  powiązanie projektu lotniska i przestrzeni okołolotniskowych w Bielsku Białej. Nagrodzony projekt w sposób twórczy odnosi się do kontekstu urbanistycznego i architektonicznego. Zaproponowane rozwiązania harmonijnie nawiązuje do skali miasta, wzbogacając je o przestrzenie publiczne i nowe funkcje. Wysoki poziom pracy, którą wykonano z wnikliwą  analizą świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu profesjonalnym i kreatywności

 

 

Jury przyznało sześć równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla prac:

 

autor: mgr inż. arch. Paulina LIBISZEWSKA

temat: REWITALIZACJA ZESPOŁU ARCHITEKTONICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W KONTEKŚCIE POTRZEB I WYMAGAŃ NOWOCZESNEGO MIASTA

wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem promotora prof. dr hab. inż. arch. Wacława SERUGI

 

Wyróżnienie przyznano za:

podjęcie trudnego tematu rewitalizacji kwartału zabudowy śródmiejskiej. Autorka projektu z wyczuciem i szacunkiem dla zastanej tkanki miejskiej uzupełnia ją współczesną formą i  funkcją, która odpowiada na lokalne potrzeby środowiska. Odrestaurowana, wzbogacona nową architekturą przestrzeń umożliwi reaktywowanie organizacji  poza szkolnych  dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, które jak wynika z wykonanej analizy przeprowadzonej przez autorkę, w czasach świetności zespołu integrowały lokalne środowisko. Praca podana jest bardzo czytelnie i w spójny graficznie sposób.


 

autor: mgr inż. arch. Dagmara SIETKO-SIERKIEWICZ i mgr inż. arch. DAVID WECLAWOWICZ

za pracę dyplomową: REWITALIZACJA OBSZARU LOTNISKA TEGEL W BERLINIE  

pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Paweł KIRSCHKE wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Wyróżnienie przyznano za:

modelowe rozwiązanie rewitalizacji przestrzeni wokół lotniska w Tegel w Berlinie. Autorzy z wnikliwością zrealizowali model wspólnego miejsca pracy, mieszkania i wypoczynku, zmierzając do zniwelowania typowych uciążliwości miasta takich jak długotrwałe dojazdy, zanieczyszczenie środowiska czy odległość usług podstawowych.


 

autor: mgr inż. arch. Michał ORŁOWSKI

temat: CENTRUM MISTYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W SOKÓŁCE

wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem promotora: prof. zw. dr hab. inż. arch.  Konrada KUCZA-KUCZYŃSKIEGO           

 

Wyróżnienie przyznano za:

zaangażowanie, wrażliwość i autentyzm w próbie ujęcia nieuchwytnego. Za przekazanie w rzeźbiarskiej formie i trafnej symbolice przesłania wiary. Za poszanowanie zastanego skończonego założenia sakralnego. Za zbudowanie miejsca służącego indywidualnemu przeżywaniu przy użyciu skromnych środków wyrazu.


 

autor: mgr inż. arch. Mariusz STACHYRA

temat: MUZEUM HISTORII MOTORYZACJI POLSKIEJ NA BYŁYM TORZE TESTOWYM FSO W WARSZAWIE

wykonanej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Natalii PRZESMYCKIEJ

 

Wyróżnienie przyznano za:

wyjątkowo trafną ideę lokalizacji oraz organizacji budynku muzeum motoryzacji polskiej w oparciu o reaktywację dawnego toru testowego FSO.


 

autor: mgr inż. arch. Wojciech DULIŃSKI

temat: MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY TIANJIN, CHINY

wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem promotora prof. dr hab. inż. arch. Wacława CELADYNA 

 

Wyróżnienie przyznano za:

dogłębną analizę układu funkcjonalnego lotniska i konsekwentne zastosowanie jej w projekcie. Autor pracy stworzył modelowe, eleganckie i gotowe do zastosowania rozwiązanie odznaczające się duża innowacyjnością. Jury doceniło odkrywczość inspirowaną ekonomią funkcjonowania oraz dążenie do uproszczenia skomplikowanego technicznie modelu współczesnego lotniska pasażerskiego.


 

autor: mgr inż. arch. Kamil Zdzisław BZURA

temat: TEATR NA RZECE SUPRAŚL

wykonanej    na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Jerzego UŚCINOWICZA

 

Wyróżnienie przyznano za:

zaprojektowanie teatru innego, niż te funkcjonujące w naszej zbiorowej wyobraźni. Wprowadzenie do teatru rzeki Supraśl i otwarcie się na przyrodę daje ogromne możliwości realizacji niekonwencjonalnych przedstawień i zdarzeń kulturalnych. Zaprojektowana ruchoma, pływająca scena pozwala na wędrówkę teatru po bogatych pod względem kulturowym i przyrodniczym okolicach. Sugestywna wizja nowego teatru przepełniona jest tajemniczością  i romantyzmem.


 

Jury Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego przyznało WYRÓŻNIENIE HONOROWE:

 

autor: mgr inż. arch. Monika KNUT

temat: ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA RUIN GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA W ZAJĄCZKOWIE K/TORUNIA NA HISTORYCZNE CENTRUM KONFERENCYJNO-DYDAKTYCZNE INSTYTUTU ARCHEOLOGII UMK

wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. BAZYLEGO DOMSTY

 

Wyróżnienie honorowe przyznano za:

realizację idei przestrzennego powiązania ekspozycji, rewitalizacji i udostępnienia odkrytych ruin gotyckiego kościoła w postaci przeszklonego pawilonu w kontraście do ukrytego pod ziemią instytutu archeologii. Stworzenie z dziedzictwa kulturalnego atrakcyjnego miejsca, które wykorzystuje zasoby kulturowych oraz  krajobrazowych przestrzeni wiejskich na cele turystyczne, edukacyjne oraz rekreacyjne jest istotnym atutem wykonanej pracy. Pracę cechuje dobra prezentacja, klarowne przesłanie oraz rozwiązania architektoniczne adekwatne do prezentowanej idei.

Praca ta uzyskała również nagrodę specjalną ufundowaną przez f-mę ROCA w postaci 4 tyg. stażu o wartości 3000 zł w fabryce w Gryficach.

 

Redakcja magazynu architektonicznego wydawanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich „ARCH” przyznała też swoją nagrodę, w postaci rocznej prenumeraty czasopisma. NAGRODĘ redakcji ARCH otrzymała pani Paulina LIBISZEWSKA za pracę REWITALIZACJA ZESPOŁU ARCHITEKTONICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W KONTEKŚCIE POTRZEB I WYMAGAŃ NOWOCZESNEGO MIASTA, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława SERUGI na Wydziale Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Praca otrzymuje nagrodę za uszanowanie kontekstu i specyfiki miejsca oraz koncepcję projektu, harmonijnie do nich ustosunkowaną.

Na podkreślenie zasługuje czysta, estetyczna graficznie, pięknie przedstawiona praca, wzbogacona odręcznymi, znakomitymi rysunkami autorki.

 

 

Agnieszka Bulanda

rzecznik prasowy SARP

redaktor naczelna „ARCH”

Dział Wydawnictw i Promocji Architektury SARP

agnieszkabulanda@sarp.org.pl

tel: (22) 826 39 31, 604 43 42 98

Udostępnij na:

REKLAMA
Equitone

VELUX ArchiTips

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę