Primulus 2005

Data dodania: 05.07.2005 | Aktualizacja: 05.07.2005, 00:00:00

Konkurs architektoniczny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy na najlepsze dzieło architektoniczne zrealizowane w Częstochowie i na terenie, który obejmuje swym działaniem Klub Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego został rozstrzygnięty.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 4 czerwca 2005 r. w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego w Parku im. St. Staszica na wernisażu wystaw: Konkursowej oraz Architektura na Jubileusz 50-lecia SARP w Częstochowie.
Sąd konkursowy, któremu przewodniczył Prezes SARP arch. Ryszard Jurkowski dokonując wyboru z wcześniej nominowanych przez Sąd obiektów (patrz: tabela) postanowił jednogłośnie (ilością 5 głosów za) przyznać:

Tytuł - PRIMULUS 2005 otrzymują autorzy pracy „Dom jednorodzinny w Częstochowie”. Częstochowa, ul. Opolska.

Obiekt zlokalizowany w podmiejskiej strefie wpisano w otoczenie respektując rytm i porządek przestrzennego układu lokalnej ulicy. Wyróżnia go odważna propozycja współczesnego rozwiązania architektonicznego. Spokojna, wręcz ascetyczna, zestawiona z dwu brył forma obiektu z bezkompromisową dosłownością ujawnia funkcjonalną strukturę domu. Strefa dzienna domu zmienna, aranżowana mobilnymi przegrodami w połączeniu z trafnie zaproponowanym otwarciem na zieloną przestrzeń ogrodu jest w pełni akceptowana i dobrze wykorzystywana przez jego mieszkańców. Bardzo jednoznaczny, podkreślony rozwiązaniami elewacji, podział na strefy funkcjonalne został zaproponowany w sposób konsekwentny i oczywisty. Oferuje ponad to, tak oczekiwaną w środowisku mieszkalnym, ochronę prywatności.

Staranność w doborze materiałów i elementów detalu architektonicznego podkreśla wysoką jakość rozwiązania i skłania jury do polecenia tego kierunku poszukiwań twórczych.

Nagrodę przyznano jednogłośnie za wzorcową realizację wolnostojącego domu jednorodzinnego, spełniającego oczekiwania inwestora.

Wyróżnienie otrzymują autorzy pracy „Zespół obiektów biurowo-technicznych Rejonu Energetycznego w Kłobucku”
Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 1.
Zespół budynków wzniesionych w otwartym terenie na przedmieściu Kłobucka tworzy czworobok z „zielonym” wnętrzem. Projektanci skonstruowali obiekt łączący funkcje operacyjną, administracyjną oddziału energetycznej spółki dystrybucyjnej z biurem obsługi interesantów i zapleczem socjalnym pracowników. Trafne rozmieszczenie funkcji na rzutach i kolejnych poziomach w większości dostępnych z otwartego holu ułatwia poruszanie się po obiekcie jego codziennym użytkownikom i ułatwia orientację odwiedzającym. Na podkreślenie zasługują efekty dobrej współpracy projektantów z inwestorem. Obiekt jest bardzo starannie zrealizowany i spotkać tam można wiele oryginalnych rozwiązań szczególnie oczekiwanych przez użytkowników. Współczesna estetyka budynku i nowoczesne rozwiązania materiałowe podkreślają prestiż i solidność inwestora.

Obiekty nominowane do nagrody w konkursie Primulus’2005

 1. arch. Małgorzata BERENT
  Dom Pomocy SpołecznejCzęstochowa, ul. Kontkiewicza 2
 2. arch. Aneta CHRZĄSTEK-SZYC
  Dom w BrzozachCzęstochowa
 3. arch. Szymon HANISZ
  arch. Jadwiga MIERZEJEWSKA-HANISZ
  Dom jednorodzinnyCzęstochowa, dziel. Grabówka
 4. arch. Jacek MARCINIAK
  arch. Urszula BORKOWSKA
  arch. Beata GABRYELSKA
  Gimnazjum Publiczne w Rudnikach46-325 Rudniki, ul. Wieluńska 15
 5. arch. Lech NOWOTARSKI
  arch. Joanna WILK
  arch. Przemysław PŁOWECKI z Zespołem
  Budynek dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki CzęstochowskiejCzęstochowa, Al. Armii Krajowej 19
 6. arch. Marek WITKOWSKI
  arch. Ewa WOSZCZYNA
  Zespół obiektów biurowo-technicznych Rejonu Energetycznego w Kłobucku42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 1

Gratulujemy zwycięzcom ze środowiska wrocławskich architektów:
arch. Jadwidze Mierzejewskiej-Hanisz i Szymonowi Haniszowi, a także wszystkim architektom uczestniczącym w III edycji Konkursu Primulus 2005.

arch. Małgorzata Kołodziejska
Prezes Oddziału SARP w Częstochowie

Więcej informacji o uroczystości w następnym Komunikacie SARP.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę