Ogłoszenie wyników

Data dodania: 21.12.2018 | Aktualizacja: 21.12.2018, 14:47:46

W dniu 21 grudnia 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie, miało miejsce oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników dwuetapowego Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”

Jury Konkursu:

Przewodniczący Sądu:
arch. Jacek Lenart - sędzia konkursowy SARP  (SARP Oddział Szczecin)

Zastępca Przewodniczącego Sądu:
dr inż. arch. Aleksander Chylak, sędzia konkursowy SARP (SARP Oddział Warszawa) 

Sędzia Referent:
arch. Wojciech Gwizdak - sędzia konkursowy SARP (SARP Oddział Kielce)

Sędzia:
dr inż. Włodzimierz Lewandowski – Prezes Głównego Urzędu Miar
dr hab. inż. arch. prof. PŚk Lucjan Kamionka – przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej
Andrzej Hantz – Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar
Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
arch. Artur Hajdorowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, przedstawiciel Prezydenta Miasta Kielc
Paweł Sarek – Kierownik Zespołu ds. Założeń Architektonicznych i Eksploatacji- Projekt „Budowa Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” 
arch. Regina Kozakiewicz-Opałka, sędzia konkursowy SARP  (SARP Oddział Kielce) 
Zastępca Sędziego arch. Janusz Janik

a także 

Marek Szeniawski – Sekretarz Sądu Konkursowego
Radosław Ziemey – Sekretarz Sądu Konkursowego.

Po wystąpieniach i omówieniu przebiegu konkursu rozpoczęto procedurę odczytywania stanowiska Sądu Konkursowego, wyników konkursu i odtajniania prac konkursowych. 

Rozpoczęto rozpoczynając od pracy które otrzymała III NagrodęII Nagrodę i I Nagrodę, następnie przedstawiono pozostałe 3 prace czyli Wyróżnienia Formalne. W trakcie odczytywania wyników, opinii o pracach i uzasadnień rozstrzygnięcia konkursu, Sekretarz konkursu po przedstawieniu każdej z Nagród i każdego z Wyróżnień, odpieczętowywał koperty z kartami identyfikacyjnymi Etapu II a następnie odczytywał  nazwy Uczestników konkursu i składy zespołów autorskich.

I NAGRODĘ w wysokości zł 45 0000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia  z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje: 

Praca konkursowa o numerze 101
numer nadany przez Uczestnika konkursu – 47 54 07
numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 001

BDM ARCHITEKCI
UL. RACŁAWICKA 10
02-601 WARSZAWA

Skład zespołu autorskiego:

Opinia:
Nagrodę przyznano za stworzenie spójnego układu przestrzennego, który zdaniem sądu najlepiej rozwiązuje zadany konkursem program funkcjonalny. Poszczególne obiekty spięto w sposób czytelny obwodową kładką gwarantując odpowiednią integrację zespołu naukowego Kampusu. Praca daje możliwość elastycznego dostosowywania rozwiązań realizacyjnych do twardych, obecnych i przyszłych wymagań technologicznych – bez zmiany założenia ideowego. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i materiałowe znamionują profesjonalny warsztat autorów pracy zwycięskiej. 

II NAGRODĘ w wysokości 35 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 112
numer nadany przez Uczestnika konkursu – 83 52 56
numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 012

1. EOVAS SLP
CALLE JUAN PEREZ DE MONTABLAN 14,2
41002 SEWILLA HISZPANIA

2. STUDIO ARCHITEKTURY ARCHIGRROUP
UL. SZOPENA 27/2
35-055 RZESZÓW

Skład zespołu autorskiego:

Opinia:
Nagrodę przyznano za udaną propozycję rozwiązania liniowego, jednotraktowego budynku badawczo-laboratoryjnego, który wraz z blokiem budynku obsługująco-technicznego tworzy ciekawą propozycję przestrzenną i funkcjonalną z potencjałem  dla integrowania procesów technologicznych oraz redukcji kosztów użytkowania. Dużą zaletą pracy jest wynikająca z przyjętej koncepcji podatność na przyszłe rozbudowy.  

III NAGRODĘ w wysokości 25 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 106
numer nadany przez Uczestnika konkursu – 15 05 00
numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 006

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

BIM ARCHITEKCI SP. Z O.O.
Ul. LIPIŃSKA 4
01-833 WARSZAWA

Skład zespołu autorskiego:

Architekci:

WSPÓŁPRACA

Architekci:

studenci  WAPW:

Architektura krajobrazu: RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Architekci krajobrazu:

Instalacje sanitarne: Sanmed sp. z o.o.   – mgr inż. Marek Janiszewski

Konstrukcje:  KIP sp. z o.o. – dr inż. Piotr Pachowski

Wizualizacje: EDK – arch. Krzysztof Kuczyński

Opinia:
Nagrodę przyznano za stworzenie czytelnego układu urbanistycznego opartego na poziomicowo ułożonych budynkach laboratoryjnych oraz prostym układzie  komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, spinającej kręgosłupem komunikacyjnym całość założenia. Układ ten przy tym jednocześnie jest na tyle elastyczny by umożliwiać rozbudowę kampusu o dodatkowe funkcje w perspektywie. 

WYRÓŻNIENIE FORMALNE w wysokości 15 000 zł brutto otrzymuje: 

Praca konkursowa o numerze 103
numer nadany przez Uczestnika konkursu – 92 90 84
numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 003

FOROOM SP. ZO.O.
UL. WORONICZA
02-640 WARSZAWA

Skład zespołu autorskiego:

Opinia:
Wyróżnienie przyznano za próbę pogodzenia pawilonowego układu budynków powiązanego meandrującym łącznikiem z centralnie przeprowadzonym oszczędnym układem drogowym i jednoczesne otwarcie kampusu na społeczeństwo poprzez ogólnodostępny Park Tematyczny. 

WYRÓŻNIENIE FORMALNE w wysokości 15 000 zł brutto otrzymuje: 

Praca konkursowa o numerze 105
numer nadany przez Uczestnika konkursu – 35 74 20
numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 005

PUNKT ZERO PIOTR KUŚ
UL. NARBUTTA 39/6
02-536 WARSZAWA

Skład zespołu autorskiego:

Opinia:
Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę rozwiązania dylematów funkcjonalnych kompleksu poprzez zwarte bryły, w dużej mierze zagłębione w terenie. zawierające laboratoryjne funkcje kampusu. W rezultacie operowanie dużymi płaszczyznami zielonych dachów i zbiornika wody głęboko wtapia obiekt w krajobraz.

WYRÓŻNIENIE FORMALNE w wysokości 15 000 zł brutto otrzymuje: 

Praca konkursowa o numerze 111
numer nadany przez Uczestnika konkursu – 35 84 21
numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 011

R3D3 PRACOWNIA ATRCHITEKTONICZNA 
GRZEGORZ ZIĘTEK
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 104A/6
81-388 GDYNIA

Skład zespołu autorskiego:

Opinia:
Wyróżnienie przyznano za próbę realizacji halowego rozwiązania kompleksu obiektów kampusu przy tendencji do uatrakcyjnienia przestrzeni pomiędzy bryłami na wzór przestrzeni śródmiejskiej.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę