OGŁOSZENIE SARP

Data dodania: 16.07.2014 | Aktualizacja: 16.07.2014, 00:00:00

Stowarzyszenie Architektów Polskich (dalej „SARP”) informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku podjęta została uchwała nr 40 Prezydium Zarządu Głównego SARP w sprawie repartycji kwot otrzymanych w roku 2013.

 

Wobec podjęcia powyższej uchwały, SARP ustalił sposób repartycji wynagrodzeń, tj. kwot należnych, pobranych na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

W związku z powyższym, informujemy iż członkom SARP oraz architektom niebędącym członkami SARP, którzy powierzyli SARP w zarząd prawa autorskie, przysługuje wynagrodzenie w kwocie o wysokości 22,00 złotych.

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania wskazanego wynagrodzenia jest przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sarp@sarp.org.pl lub zg@sarp.org.pl lub listem poleconym
na adres SARP lub złożenie osobiście w siedzibie SARP wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 roku.

 

Wszelkie wnioski złożone po dniu 30 września 2014 roku pozostaną bez rozpoznania. 

 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, w wersji do pobrania, znajduje się na stronie internetowej SARP.

 

Krzysztof Ozimek, architekt

Sekretarza Generalny SARP

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę