Ogłoszenie o konferencji przez Warszawskie Biuro ONZ-HABITAT

Data dodania: 13.07.2010 | Aktualizacja: 13.07.2010, 00:00:00

Konferencja pt. DECENTRALIZACJA – DWADZIEŚCIA LAT SAMORZĄDNOŚCI W POLSCE: MODEL TRANSFORMACJI? - odbędzie się w dniach 25-26 listopada br.

Konferencja zostanie rozłożona na dwa dni. Pierwszego dnia uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji na temat polskich doświadczeń związanych z decentralizacją i reformą samorządową. Dyskusja skoncentruje się, zarówno na sukcesach, jak i niepowodzeniach w polskich doświadczeniach, ze szczególnym odniesieniem do tematu: co polskie doświadczenie ma do zaoferowania dla krajów przechodzących przez proces transformacji?.

Drugi dzień spotkania składał się będzie z dyskusji nad możliwością stworzenia sieci wspierajacej decentralizacje w krajach centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Idea sieci polega na stworzeniu zaplecza, które wspierałoby ONZ-owskie "Międzynarodowe wytyczne dotyczące decentralizacji i wzmocnienia władz lokalnych" oraz "Międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępu do podstawowych usług".

Podczas dyskusji zostanie poruszona kwestia instrumentów samooceny, służących do monitorowania postępów i inicjatyw dla wspomagających krajów, które są, lub będą w przyszłości szukały wsparcia w swoich dążeniach ku decentralizacji państwa.

Uczestnikami konferencji powinni być: przedstawiciele władz centralnych. samorządów terytorialnych, środowisk eksperckich oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski, pierwszego dnia konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie swoje udziału do dnia 15 lipca br. na adres biuro@frdl.org.pl

Biuro Konferencji:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
tel .22/ 322-84-00
e-mail biuro@frdl.org.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę