Ogłoszenie Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

Data dodania: 04.06.2008 | Aktualizacja: 04.06.2008, 00:00:00

Prezydent Miasta Katowice ogłasza Międzynarodowy konkurs realizacyjny, otwarty (za zgłoszeniem) na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Do 19.06.2008r. (godz. 15.00) możliwość uzyskania Regulaminu Konkursu, jest to też termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Do 15.09.2008r. do godz. 15.00 - termin składania prac konkursowych.

Więcej informacji: www.sarp.katowice.pl

Organizacja i przeprowadzenie Konkursu zostały powierzone Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP w Warszawie w konsorcjum z oddziałem katowickim Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Siedziba Pełnomocnika Organizatora konkursu mieści się pod adresem:

ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice,
tel.: 032 253 97 74
fax: 032 253 92 30
e-mail: biuro@sarp.katowice.pl
www.sarp.katowice.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres podany z oznaczeniem "KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO W KATOWICACH".

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu mgr inż.arch. Beata Goczoł.

Regulamin konkursu w cenie 150 zł dostępny w Katowickim Oddziale SARP

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę