Odpowiedzi na pytania dot. Konkursu SARP nr 930

Data dodania: 10.09.2004 | Aktualizacja: 10.09.2004, 00:00:00

Odpowiedzi na anonimowe pytania dotyczące warunków Konkursu SARP nr 930 na Projekt rewitalizacji zabytkowych budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego Zamku w Łańcucie

Pytanie 1
Jakie są materiały wyjściowe do projektu oprócz otrzymanych:

Odpowiedź:
Materiały wyjściowe będące w posiadaniu Muzeum Zamek w Łańcucie to:

 1. Dla budynku maneżu:
  1. inwentaryzacja budowlano – konserwatorska z 1998 r.
  2. opinia dotycząca stanu technicznego z 1995 r.
  3. opinia dotycząca stanu technicznego wykonana dla Urzędu Wojewódzkiego z 1997 r.
 2. Dla budynku d. Kasyna Urzędniczego Ordynacji Łańcuckiej:
  1. inwentaryzacja budowlana z 1997 r.
  2. studium historyczne z 1997 r.
  3. dokumentacja techniczna modernizacji według której wykonano część robót [w roku ......]
 3. Dla obiektu storczykarni:
  1. brak inwentaryzacji budowlanej szklarni
  2. inwentaryzacja architektoniczno - konserwatorska budynku gospodarczego z 1994 r.
  3. ekspertyza konserwatorsko-mykologiczna z 1994 r.
  4. dokumentacja przebudowy budynku na kotłownię z pomieszczeniami socjalnym z 1997 r. [projekt zrealizowany]
  5. analiza składu zanieczyszczeń powietrza z 1998 r.

Pytanie 2
Czy projektant [zwycięzca konkursu] otrzyma inwentaryzację budynków w formie zapisu komputerowego w programie AUTOCAD?

Odpowiedź:
Zwycięzca konkursu otrzyma inwentaryzację wykonaną tradycyjnie wymienioną w odpowiedzi Nr 1.

Pytanie 3
Jak rozumieć zapis ust. 2 § 1 przedmiotu umowy "Projekt powinien przewidywać wyposażenie pod klucz"

Odpowiedź:
Przez taki zapis należy rozumieć elementy wbudowane, poza tym projekt powinien zawierać wszystkie elementy, których wykonanie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 4
Jakie jest przewidywane ogrzewanie maneżu?

Odpowiedź:
Ogrzewanie jest również przedmiotem projektu do uzgodnienia z inwestorem.

Pytanie 5
Czy wszystkie części wszystkich obiektów muszą być dostępne dla niepełnosprawnych? [konsekwencje przestrzenne oraz dla zabytkowej substancji obiektów wprowadzenia wind i pochylni oraz toalet dla niepełnosprawnych]

Odpowiedź:
Projekt powinien spełniać wymogi prawa budowlanego i warunków technicznych.

Pytanie 6
Czy jest określona ilość przewodników i pracowników obsługi [konsekwencje dla parametrów pomieszczeń zaplecza, sanitariatów itp.]?

Odpowiedź:
W pokoju przewodników należy przewidzieć miejsca dla 10 osób. [Ogółem Muzeum zatrudnia 50 przewodników]. W maneżu przewiduje się zatrudnienie
3 kasjerów, 2 strażników i ..... innych pracowników, ponadto pracownicy komercyjnych elementów programu [zał. 2.1. p. 3, 5, 6, 7, 8, 9]. W budynku
d. kasyna urzędniczego należy przewidzieć około 10 osób obsługi muzeum.

Pytanie 7
W przypadku sprzeczności pomiędzy wytycznymi konserwatorskimi [pismo WUOZ z dnia 12.05.2004 r.] a wytycznymi programowo-funkcjonalnymi [zał. 2.1.-2.3.], np. lokalizacja kawiarni wiedeńskiej i kawiarenki internetowej, kwestia odbudowy wszystkich szklarni w Storczykarni], które należy uważać za obowiązujące?

Odpowiedź:
Zarówno sugestie WKOZ i wytyczne programowo – funkcjonalne w tym zakresie mają charakter postulowany, a nie obowiązujący.

Pytanie 8
W zał. 7 [schemat układu plansz] nie uwzględniono umieszczenia szkiców – czy można je pokazać na planszach A, B, C czy tylko na D? Czy szkice można zastępować wizualizacjami? Jak powinna być maksymalna ilość plansz
[w założeniach konkursu p. 3.3.1. wymieniono cztery A, B, C, D, w załączniku 7 dopuszcza się wprowadzenie dodatkowej planszy E]?

Odpowiedź:
Zawartość plansz zgodnie z punktem 2.3.1. ABCD – szkice mogą być wykonane w postaci wizualizacji. Maksymalna ilość plansz 5 [zgodnie z załącznikiem nr 7].

Pytanie 9
Czy są zachowane oryginalne elementy pierwotnego wyposażenia apteki [regały, lady itp.] lub ich fotografie, jeśli tak, gdzie są dostępne?

Odpowiedź
Nie ma.

Sekretarz organizacyjny konkursu
arch. Bożena Knotz-Beda

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę