Nowe terminy konkursu - Katowice

Data dodania: 18.05.2005 | Aktualizacja: 18.05.2005, 00:00:00

Prezydent Miasta Katowice ogłasza z dniem 9 maja 2005 konkurs realizacyjny, ogólnopolski, otwarty (za zgłoszeniami) na Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania ulic Św. Jana, Dworcowej, Mariackiej oraz Mielęckiego Stanisława i Staromiejskiej w Katowicach

Organizacja i przeprowadzenie Konkursu zostały powierzone Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Katowice , 40-013 Katowice ul. Dyrekcyjna 9

Tel: (032) 25 39 774 fax: (032) 25 39 230 e mail: biuro@sarp.katowice.pl

www.sarp.katowice.pl

Warunki konkursu w formie CD można nabyć w cenie 100,-zł brutto , w terminie do 23 maja 2005 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice, lub za zaliczeniem pocztowym , po przesłaniu wpłaty na konto SARP nr 71 1060 0076 0000 4099 8000 8644 lub po wysłaniu zamówienia (fax, e-mail) zawierającego dane zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury VAT wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Karty identyfikacyjne należy składać do dnia 30 maja 2005 do godz.13:00 w siedzibie SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

Otwarcie kart identyfikacyjnych nastąpi 30 maja 2005 godz. 14:00

Ogłoszenie wyników kwalifikacji 31 maja 2005 (strona www, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta)

Termin składania pytań konkursowych do 20 czerwca 2005 Udzielanie odpowiedzi na pytania do 30 czerwca 2005

Prace konkursowe należy składać 24 sierpnia 2005 w godzinach 10:00- 16:00 w siedzibie SARP O/Katowice przy ul.Dyrekcyjnej 9. Ogłoszenie wyników konkursu 10 września 2005 r. o godz. 14:30 w siedzibie oddziału SARP w Katowicach przy ul.Dyrekcyjnej 9

W konkursie mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art.22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będący członkami Izby Architektów.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę