NEKROLOG

Data dodania: 14.11.2020 | Aktualizacja: 16.11.2020, 12:24:53

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci profesora Olgierda Czernera, założyciela jedynego w Polsce Muzeum Architektury we Wrocławiu, którym kierował jako dyrektor przez 34 lata.

Olgierd Czerner urodził się 15 kwietnia 1929 w Świętochłowicach. Był architektem, profesorem zwyczajnym Politechniki Wrocławskiej, Konserwatorem Zabytków Wrocławia w latach 1955-1965. Specjalizował się w historii architektury oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki.
Studiował w latach 1947-1952 na Politechnice Wrocławskiej. W roku 1951 roku rozpoczął pracę dydaktyczną na tej uczelni, dziewięć lat później obronił swą pracę doktorską, habilitował się w roku 1969, tytuł profesora uzyskał w 1977 roku.

Był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, ICOMOS – Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Był autorem licznych publikacji, promotorem kilkunastu prac doktorskich.

Jako wieloletni dydaktyk był postacią znaną dla kolejnych pokoleń studentów wrocławskiego Wydziału Architektury, jako członek Stowarzyszenia Architektów Polskich był przykładem na kontynuację pierwotnych założeń i celów stowarzyszeniowych – podtrzymania ciągłości tradycji i jednoczesnego otwarcia na „nowe". Dla środowiska architektów pozostanie niezwykle ważną postacią, nie tylko poprzez rolę, jaką spełnił w procesie odbudowy Wrocławia, ale jako twórca i afirmator współczesnej architektury. Stworzona przez niego instytucja o międzynarodowej renomie, którą jest Muzeum Architektury, pozostaje najważniejszym miejscem w Polsce, w którym niezmiennie od lat toczy się dyskusja o Przestrzeni, Pięknie i tym, co Pomiędzy...

W 2015 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Odszedł w dniu 6 listopada 2020.

Część Jego pamięci!

 

 

 

 

fot. Grzegorz Kwolek

Udostępnij na:
Powrót na górę