Nagroda Roku SARP 2005

Data dodania: 08.10.2006 | Aktualizacja: 08.10.2006, 00:00:00

Dnia 7 października 2006 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, przy ul. Foksal 2 odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody Roku 2005 oraz Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Premiera Rzeczpospolitej Polskiej.

Jury w składzie:

Przewodnicząca

Członkowie

z nadesłanych 22 prac, nominowało 7 obiektów, z całej Polski.

Nominację do Nagrody Roku otrzymały następujące obiekty:

  1. Gimnazjum i Ośrodek Kultury Warszawa – Białołęka – autorstwa „Konior Studio Biuro Projektów i Realizacji Architektury” z Katowic
  2. Audytorium Maximum – Zespół wykładowo-konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – „Wizja Sp. z o.o.” pod kier. arch. Stanisława Deńko z Krakowa
  3. Polski Pawilon na Światową Wystawę EXPO 2005 w Aichi (Japonia) – autorstwa arch. Krzysztofa Ingardena i art. plastyka Aleksandra Janickiego z zespołem, z Krakowa
  4. Muzeum Powstania Warszawskiego – autorstwa „Studio Architektoniczne Sp. z o.o.” pod kier. Wojciecha Obtułowicza z Krakowa
  5. Obiekt sanatoryjny przy sanatorium Fortunat w Nałęczowie – autorstwa „Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne” z Lublina
  6. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne i Administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego – przebudowa budynku byłej stołówki autorstwa Jerzego Gurawskiego w Opolu – autorstwa Antoniego Domicza, „M. i A. DOMICZ – pracownia architektury” z Opola
  7. Zespół mieszkaniowy EKO-PARK Etap A 2 (CAMERATA) ul. Biały Kamień Warszawie – zespołu autorskiego „Bulanda, Mucha – Architekci” z Warszawy

Jury przyznało następujące nagrody:

Nagroda Roku SARP 2005

Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy zrealizowany obiekt w 2005 roku otrzymali za:

Obiekt:

POLSKIEGO PAWILONU na ŚWIATOWEJ WYSTAWIE EXPO 2005 w AICHI (JAPONIA)

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Autorzy:

Współpraca autorska:

Zespół:

Architektura wnętrz:

Inwestor: Krajowa Izba Gospodarcza

Wykonawcy:

Uzasadnienie:

Nagrodę przyznano za:

Budynek zrealizowany w Japonii a nie w Polsce niesie innym nacjom kwintesencję wiedzy o naszym romantycznym charakterze, potencjale technicznym oraz kulturowym naszej ojczyzny.

Nagroda SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Za obiekt:

GIMNAZJUM i OŚRODEK KULTURY WARSZAWA – BIAŁOŁĘKA

Otrzymał zespół autorski:

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Współpraca autorska:

Zespół:

Inwestor: Gmina Białołęka, Urząd m. st. Warszawy

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Przedstawiony obiekt rozwiązany został jako zespół 2 szkół połączonych z ośrodkiem kultury.

Budynek został znakomicie wpisany w teren przyosiedlowy, bezpośrednio powiązany z otaczającą zielenią nowopowstałego parku, przechodzącego w łęgi nadwiślańskie.

Należy podkreślić kompleksowość rozwiązań – poczynając poprzez dużą kubaturę budynku, elementy i detale małej architektury, kończąc na zrealizowanych przestrzeniach rekreacyjno-sportowych (boiska, korty itd.).

Szkoła została bardzo dobrze rozwiązana funkcjonalnie – na szczególną uwagę zasługuje przestrzenny hall-kuluar powiązany zarówno z zespołami klas jak i znakomicie zaprojektowaną salą audytorium. Ta ostatnia zasługuje wręcz na miano małej ale prawie profesjonalnej sali teatralnej sali. Także pomieszczenia klas, zrealizowane w prostej, ascetycznej estetyce surowego betonu świetnie korespondują z utworzonymi półotwartymi przestrzeniami dziedzińców rekreacyjnych.

Budynek, dzięki opartej na „wstędze” muru ceglanego głównej elewacji wejściowej wyróżnia się w otoczeniu, także dzięki perfekcyjnemu opanowaniu detalu architektonicznego.

Uwagę zwraca społeczna akceptacja użytkowników, zarówno uczącej się młodzieży jak i kadry nauczycielskiej a także ich osobistą identyfikację z budynkiem.

Należy podkreślić rolę inwestora – Rady i Zarządu Dzielnicy Warszawa-Białołęka, która konsekwentnie inwestuje w dziedzinie budynków użyteczności publicznej, promując architekturę na wysokim poziomie.

Nagrodę wręczyła Dyrektor Departamentu Ładu Przestrzennego w Ministerstwie Budownictwa – Elżbieta Szelińska oraz Prezes SARP – Ryszard Jurkowski.

Nagroda Specjalna

Za obiekt:

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Zespół autorski:

Współpraca:

Inwestor: Miasto st. Warszawa
Koordynator ze strony Inwestora - Kubis Construction Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: PBM Południe S.A. Warszawa

Uzasadnienie:

Nagroda specjalna została przyznana, aby podkreślić wydarzenie kulturalne, społeczne, historyczne i architektoniczne wykraczające poza ramy architektury.

W obiekt istniejący, podlegający renowacji wprowadzono scenariusz muzealny o niezwykłym ładunku emocjonalnym, sentymentalnym i patriotycznym.

Doceniono oprócz wydarzenia architektoniczno-społecznego także rewitalizację kwartału i stworzenie ciekawej panoramy od ulicy Towarowej. Dominanta - wieża widokowa, wpisała się w odbiór tego kwartału i stała się symbolem muzeum.

Opinie pozostałych do Nominacji

Opinia do Obiektu Audytorium Maximum – Zespół wykładowo-konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul Krupniczej 33

Obiekt nominowany za udane wpisanie bryły w trudny kontekst urbanistyczny i prawidłowe dopełnienie istniejącego kwartału zabudowy.

Stworzenie monumentalnej elewacji od ul. Krupniczej odpowiadającej randze instytucji przy zachowaniu dobrej łączności z poziomu ulicy i osiągnięcia przyjaznej atmosfery w przestrzeni partii wejściowej do budynku.

Za uzyskanie bardzo dobrych efektów funkcjonalnych i estetycznych popartych rzetelnym wykonawstwem i doborem materiałów.

Za umiejętność wykreowania i utrzymania akceptowanych przez środowisko akademickie jakości architektonicznych przy utrudnieniach zaistniałych w procesie jego realizacji

Opinia do Obiekt sanatoryjny przy sanatorium Fortunat w Nałęczowie

Obiekt nominowany za nowatorskie oraz twórcze kształtowanie bryły budynku w wymagającym kontekście i nastroju Uzdrowiska Nałęczów.

Za jego właściwą skalę, za prostotę, proporcje i funkcjonalność, za zastosowane detale, faktury oraz kolor, które harmonijnie łączą się w zdyscyplinowaną i jednoznaczną całość.

Za umiejętność stworzenia obiektu, który dla aktualnego ruchu inwestycyjnego w Nałęczowie, może być atrakcyjną promocją współczesnej architektury, a ponadto przyczynkiem poważnej dyskusji o stereotypach i przyszłości przestrzeni miast o podobnym charakterze.

Opinia do Obiektu CENTRUM SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNE I ADMINISTRACYJNE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – przebudowa budynku byłej stołówki autorstwa Jerzego Gurawskiego w Opolu ul. Piastowska 14.

Nominację przyznano za:

Niezwykle umiejętne przeprowadzenie przebudowy stołówki pracowników Urzędu Wojewódzkiego projektu Jerzego Gurawskiego w sąsiedztwie istniejącego budynku Lehmanna dopełniając przebudową zastany układ przestrzenny w sposób maksymalnie uwydatniający walory istniejącej przestrzeni.

Projektanci znakomicie dobrali środki architektonicznego wyrazu do wydobycia walorów miejsca – zamknięty szklanym dachem hol budynku tworzy kameralną przestrzeń pozostawiając kompozycyjny kontakt z Wieżą Piastowską – pozostałością zamku Piastów Śląskich oraz poprzez przeszklony dach z budynkiem sąsiadującego z nim Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – dawnej rejencji Lohmanna. Wybrany przez autorów, dominujący, modny dziś materiał wykończenia obiektu - drewno - pozostawi niewątpliwie świadectwo czasu, w którym dokonano przebudowy budynku stołówki, jak też wpływa na ciepły, przyjazny odbiór wykreowanej przestrzeni.

Opinia do Obiektu „Zespół mieszkaniowy EKO-PARK etap A2 (CAMERATA)

Przedstawiony kameralny zespół mieszkalny znakomicie wpisuje się w większą całość – osiedla EKO-Park autorstwa gen. proj. Stefana Kuryłowicza.

Budynki są zaprojektowane kompleksowo, poczynając od znakomicie zaprojektowanych elewacji, poprzez autorski detal i małą architekturę, kończąc na potraktowanej z pietyzmem zieleni istniejącej i oszczędnie zrealizowanych nowych nasadzeniach.

Budynki charakteryzują się współczesną, bardzo nowatorską koncepcją obiektu łączącego na dwóch pierwszych kondygnacjach tradycyjny budynek mieszkalny - klatkowy (z dwoma mieszkaniami na kondygnacji) i rozwiązanych jako quasi domy jednorodzinne 2 kondygnacyjne - na ostatnich dwóch piętrach. Każdy z nich, posiadając własny taras i zielony dach użytkowy tworzy nową, znakomicie podnoszącą standard osiedla jakość.

Także gradacja przestrzeni zewnętrznych została konsekwentnie przeprowadzona - poprzez prywatne ogródki mieszkań na parterze do wspólnych, pełnych nastroju kameralności i poczucia luksusu zielonych przestrzeni wspólnych.

Agnieszka Bulanda
Rzecznik Prasowy SARP
tel. (22) 826 39 31, 0 604 43 42 98
e-mail: agnieszkabulanda@sarp.org.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę