MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI GMACHU GŁÓWNEGO MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Data dodania: 17.04.2015 | Aktualizacja: 17.04.2015, 00:00:00

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Celem planowanej przebudowy i modernizacji jest dostosowanie wnętrza budynku Gmachu Głównego do wymogów światowego muzealnictwa.

Rozbudowany Gmach – oprócz miejsca obcowania ze sztuką w różnych jej przejawach i formach – powinien stać się także miejscem działań edukacyjnych oraz rozrywki i wypoczynku. Pragnieniem jest, by przekształceniom Gmachu Głównego przyświecała idea muzeum otwartego i przyjaznego widzom. Organizatorom konkursu zależy na tym, aby w budynku znalazły się nowe przestrzenie, takie jak m.in. taras na dachu.  Poszukiwane są rozwiązania dotyczące zagospodarowania  dziedzińców wewnętrznych. Możliwa jest także rozbudowa lub przebudowa budynku od strony elewacji północnej (od strony Biblioteki Jagiellońskiej) oraz zmiana wejścia głównego od strony elewacji zachodniej (od strony Domu Studenckiego "Żaczek").

W zmodernizowanym Gmachu Głównym mają powstać nowoczesne przestrzenie wystawiennicze, służące nowej wystawie stałej oraz wystawom czasowym.

Skład Sądu Konkursowego:

Ze strony Muzeum Narodowego w Krakowie:

Organizator Konkursu, Muzeum Narodowe w Krakowie wprowadza zmiany w Rozdziale I pkt 4 Regulaminu Konkursu. Tym samym zmianie ulega harmonogram Konkursu w następujący sposób:

Terminy:
Ogłoszenie konkursu – 27 marca 2015 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału – 20 kwietnia 2015 – 4 maja 2015
Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Konkursu – 27 kwietnia 2015 – 11 maja 2015
Składanie i nadsyłanie zapytań – 27 maja 2015 – 12 czerwca 2015
Publikacja odpowiedzi na pytania i wnioski – 3 czerwca 2015 – 22 czerwca 2015
Składanie prac konkursowych – 30 czerwca 2015 – 30 lipca 2015 
Ogłoszenie wyników – 31 lipca 2015 – 7 września 2015
Wypłata nagród, przekazanie zaproszenia do negocjacji – od 15 sierpnia 2015 – od 23 września 2015
Wystawa pokonkursowa oraz dyskusja – wrzesień 2015 – wrzesień/październik 2015
Odbiór prac nienagrodzonych – październik 2015 – listopad 2015

Nagrody:
I miejsce - 70.000 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej I etapu
II miejsce - 40.000 zł
III miejsce - 20.000 zł

 

Uprzejmie informujemy, że w opublikowanym Regulaminie Konkursu i Istotnych Postanowieniach Umowy znalazły się zapisy o treści wymagającej dodatkowych uzgodnień Stron. Informujemy, że do spotkania pomiędzy Muzeum Narodowym w Krakowie i Stowarzyszeniem Architektów Polskich doszło 3 kwietnia 2015 roku. Strony są na etapie wypracowywania wspólnego stanowiska w kwestii zapisów Regulaminu Konkursu i załączników, które po ostatecznym zatwierdzeniu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie ogłoszenia konkursu w BIP w formie aktualizacji.


Szczegółowe informacje:

http://mnk.pl/konkurs-na-modernizacje-gmachu-glownego-mnk  

http://bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,280204.html

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę