MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY 2016 | KONKURSY

Data dodania: 28.07.2015 | Aktualizacja: 28.07.2015, 00:00:00

MBA jest imprezą cykliczną odbywającą się w Krakowie już od 30 lat. Każda kolejna edycja stanowiła niepowtarzalne forum wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata.

Towarzyszące temu konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady są unikalną w tej części Europy atrakcją dla wszystkich związanych z architekturą.

O wyjątkowości tego wydarzenia kulturalnego stanowi również jego lokalizacja. Kraków jest miastem rozpoznawalnym w całej Europie. Sukces ten zawdzięcza przede wszystkim dziedzictwu historycznemu, którego najistotniejszą częścią jest architektura. To właśnie w tym mieście dochodzi do ciągłej rywalizacji starego z nowym, historycznego ze współczesnym, konserwatywnego z awangardowym. Dyskusja architektoniczna zdaje się być wpisana w samą istotę miasta.

 

Tegoroczna edycja MBA, poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. Stanowi okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także troskliwe obejście się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Hasłem tegorocznej edycji jest LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI.

 

 

MBA Kraków 2015 przeprowadzone będzie w trzech konkurencjach. Termin nadsyłania zgłoszeń do wszystkich 3 konkurencji upływa 16 sierpnia 2015.

A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych

W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, tj. zrealizowane bądź przeznaczone do realizacji projekty, których problematyka jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest do czynnych zawodowo architektów.

 

B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych

W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, będące projektami koncepcyjnymi, wizjami, lub studialnymi opracowaniami, których myśl przewodnia jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest zarówno do studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu architektonicznym bądź artystycznym, jak i czynnych zawodowo architektów.

 

C. konkurs – seminarium

W tej konkurencji oceniane będą referaty/prezentacje, stanowiące wkład w teoretyczną myśl służącą rozwojowi praktyki w kształtowaniu przyjaznego człowiekowi środowiska miejskiego.

 

 

Prace w poszczególnych kategoriach oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów.

1. Romuald Loegler – przewodniczący jury

2. Marta A. Urbańska – sędzia referent seminarium

3. Piotr Lewicki – sędzia referent wystaw

4. Peter Butenschøn (Norwegia)

5. Giovanni Multari (Włochy)

6. Claudio Nardi (Włochy)

7. Christopher Sharples (USA)

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursach!

Regulamin Biennale (PDF)


The International Biennale of Architecture in Kraków is a regular event organised since 1985. This year the keynote of Biennale Competitions is HUMAN DIMENSION OF URBAN SPACE. On the 15th and 16th of October an exhibiton of the urban-focused architectural designs, altogether with lectures and a conference will be presented at the ICE Kraków Congress Centre.

 

MBA Kraków 2015 Competitions shall be held in three disciplines:

A. The Competition – An Exhibition of Completed Designs

In this competition the entries submitted by the Biennale participants, shall be publicly exhibited and assessed by the Jury, i.e. design projects actually completed or approved for completion whose design tasks are fully consistent with the principal theme of the Biennale, i.e. HUMAN DIMENSION OF URBAN SPACES. The competition is aimed at all practicing architects.

Registration ends 16th August 2015

B. The Competition – An Exhibition of Conceptual Designs

In this competition the entries submitted by the Biennale participants, shall be publicly exhibited and assessed by the Jury, i.e. conceptual designs, visions, or studies whose design tasks are fully consistent with the principal theme of the Biennale, i.e. HUMAN DIMENSION OF URBAN SPACES. The competition is aimed both at students and the graduates of academic schools of either architectural or artistic profile and practicing architects.

Registration ends 16th August 2015

C. The Competition – A Seminar

In this competition the presented papers shall be assessed by the Jury, i.e. any that tangibly contribute to the development of theory of the domain, or offer a hands-on input into the actual practice of shaping up a human-friendly, urban environment.

Registration ends 16th August 2015

 

The works in their respective categories shall be assessed by a 7-person Jury, made up of architects and urban planners:

1. Mr Romuald Loegler (Poland) – Chairman of the Jury

2. Ms Marta A. Urbańska (Poland) – Seminar Reporting Judge

3. Mr Piotr Lewicki (Poland) – Exhibition Reporting Judge

4. Mr Peter Butenschøn (Norway)

5. Mr Giovanni Multari (Italy)

6. Mr Claudio Nardi (Italy)

7. Mr Christopher Sharples (USA)

 

Official languages of the Biennale are: Polish and English. There will be simultaneous translation. All competitions are open and non-confidential. There are no rules of anonymity. Competitions shall be held according to the general principles of architectural competitions organised by the SARP.

 

The Biennale Regulations (PDF)

 

 

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę