List do Marszłka Sejmu Włodzimierz Cimoszewicza

Data dodania: 21.01.2005 | Aktualizacja: 21.01.2005, 00:00:00

Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r.

Pan
Włodzimierz Cimoszewicz
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Złożony na Pana ręce (pismo RM 10-167-04) przez Pana Premiera Marka Belkę projekt Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin (Druk sejmowy nr 3661 z dnia 10.01.2005 r.) celem przedstawienia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej jest w zasadniczy sposób wadliwy.
Jest nielogiczny, niespójny i nieprofesjonalny tak z punktu widzenia merytorycznego, jak formalnego.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Architektów Polskich, zwraca się do Pana Marszałka o skierowanie projektu ustawy do Rady Ministrów celem powtórnego opracowania.
Przy tym, naszym zdaniem nowe opracowanie powinien wykonać inny zespół, bowiem w naszej ocenie przedstawiony projekt został przygotowany w sposób niekompletny i otwierający możliwości działań korupcyjnych.

Uważamy, że znaczenie mniej szkodliwe będzie utrzymanie w mocy obecnej ustawy pomimo jej oczywistych wad, które można usunąć drogą niewielkich korekt, niż uchwalenie przez Sejm przedłożonego mu projektu Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin, który w sześcioletnim „okresie przejściowym” – do czasu uchwalenia nowych „planów zabudowy” pozwoli deweloperom i innym, zwłaszcza wielkim inwestorom, załatwić ich „interesy” przy dewastacji przestrzeni w sensie funkcjonalnym i przestrzennym.
Również w dalszej perspektywie przedstawione w projekcie ustawy zasady planowania miejscowego, nie mogą przynieść pozytywnych rezultatów tak w zakresie struktury funkcjonalnej, jak ładu przestrzennego, który autorzy projektu ustawy w jej pierwszym artykule wskazują obłudnie jako cel nadrzędny.

Przypominamy, że Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izba Architektów, Izba Urbanistów i Izba Projektowania Architektonicznego w trakcie powstawania projektu ustawy, wielokrotnie zwracały uwagę na jej wady i szkodliwość bez żadnej reakcji ze strony ustawodawcy, poza umieszczeniem tych organizacji na liście przeprowadzanych konsultacji społecznych, co jest delikatnie mówiąc arogancją nie licująca z godnością Urzędu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Jurkowski
Prezes SARP

Do wiadomości:
Pan
Marek Belka
Premier Rządu RP

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę